Checklista inför lektion eller aktivitet på plats

Checklista för dig som är ansvarig för en lektion eller aktivitet som innebär att flera personer möts fysiskt.

Inför aktiviteten

Ingång, passage – undvik trängsel

Deltagarna behöver kunna sprida ut sig. Det ska inte bli trångt när ni samlas utanför och går in i er lokal.

Hygien – tvål, vatten och sprit

Deltagarna ska ha möjlighet att tvätta händerna ordentligt, innan, under och efter aktiviteten.


Avsätt tid för att sprita av bord och stolar eller andra objekt som ska användas under aktiviteten. Observera att vissa instrument inte ska spritas.

Informera alla deltagare

Deltagarna behöver få veta hur de ska bära sig åt före, under och efter aktiviteten.


Om aktiviteten medför en risk som ska hanteras på särskilt sätt, ska deltagarna få information om det i god tid före aktiviteten. Särskild risk kan vara blåsinstrument, sång, rörelsemoment, att det är fler än 8 deltagare eller att schemat är tajt.

Under aktiviteten

Skriv tabellbeskrivning här

Hålla avstånd – det allra viktigaste

Deltagarna ska placeras med två meters avstånd om det är möjligt. Om aktiviteten omfattar riskfyllda moment ska särskilda åtgärder vidtas, till exempel använda visir, plexiglasskärmar och munskydd.

Riktning – sitt inte mittemot varandra

Smittorisken är som störst när deltagarna är riktade ansikte mot ansikte.

Sång och blåsinstrument

Sång och blåsinstrument ställer särskilt höga krav på anpassning. Musikerna ska stå med gott utrymme omkring sig och använda plexiglasskärmar.

Kondens ska samlas upp

Det ska gå att samla upp och göra sig av med kondens. Använd valpmattor, tidning eller egen trasa.

Ventilation

Rummet ska ventileras inför aktiviteten. Luftvolymen i rummet måste räcka för antalet deltagare.


Säkerställ att det finns mellanrum mellan lektionerna i rummen. Håll tiden. Ta gärna pauser under längre pass.

Handsprit ska finnas

Deltagarna ska ha tillgång till desinficering under aktiviteten.

Material – använd ditt eget

Dela inte material med varandra, som till exempel penna, sudd och notställ.

Efter aktiviteten

Skriv tabellbeskrivning här

Utgång, passage – undvik trängsel

Deltagarna ska kunna lämna aktiviteten och fortsätta hålla avstånd.

 

Håll koll på miljön utanför lokalen så att deltagarna slipper stöta på andra personer utanför.

Hygien – tvål, vatten och sprit

Deltagarna ska ha möjlighet att tvätta händerna ordentligt, innan, under och efter aktiviteten.


Avsätt tid för att sprita av bord och stolar eller andra objekt som har använts under aktiviteten.


Relaterad kontakt