Anställningsvillkor övriga medarbetare

Här finns information om villkor kring arbetstid, övertid och mertid som gäller för högskolans administrativa och tekniska personal. Du hittar också information om hur dina personuppgifter hanteras när du är anställd.

Arbetstid

Arbetstiden är kl. 8.00-16.27 inklusive 30 minuters lunch. Om du arbetar deltid kan du hämta arbetstidschema hos personalenheten.

Dina personuppgifter

Som anställd på KMH behandlas dina personuppgifter i många olika sammanhang. Dessa behandlingar och registreringar har du inte möjlighet att tacka nej till – de är helt enkelt en del av att ha en anställning.

Verksamhetsgemensamma system och tjänster

Vi använder en hel del olika system och tjänster på KMH. Det rör sig om allt från passerkort till tjänster för inloggning, från lokalbokning i TimeEdit till lönesystem och Netigate, den tjänst för enkäter och personalundersökningar som KMH använder.

Kommunikation och konsertinformation

I vårt uppdrag som myndighet ingår bland annat att berätta om vår verksamhet och att rekrytera studenter. I vissa sammanhang kan därför personuppgifter om både anställda och studenter förekomma i KMH:s kommunikation. I samband med våra konserter och de processer som pågår före, under och efter en konsert, behandlar vi också personuppgifter.

Sök person

Som en del av sökfunktionen på kmh.se och Backstage finns möjligheten att hitta anställda. Så har vi gjort eftersom det ingår i vårt uppdrag som myndighet att sörja för god tillgänglighet – det ska vara enkelt att hitta och kontakta rätt person.

Du har möjlighet att komplettera de uppgifter om dig som visas i Sök person, och att byta ut eller dölja bilden.

Att ändra information i Sök person

Benify

När du blir anställd på KMH, blir du inbjuden till förmånsportalen Benify. Tjänsten har anskaffats primärt som ett sätt att hantera och förbättra friskvårdsbidraget, men Benify omfattar också en mängd olika tjänster.

För att du ska kunna bli inbjuden skickar vi din e-postadress till Benify. Därefter väljer du själv om du vill registrera dig och dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud på KMH är Magnus Dyberg, administrativ handläggare på Enheten för ledningsstöd. Skicka eventuella frågor till:

dataskyddsombud@kmh.se

Flextid

Administrativ och teknisk personal omfattas av KMH:s avtal för flextid. Det innebär att att du kan utnyttja flexibla arbetstider inom följande ramar:

  • 6.30-9.00 måndag-fredag
  • 15.15-19.00 måndag-torsdag
  • 14.15-19.00 fredag

Tidrapporter flextid 

Du registrerar den tid du arbetat i en tidrapport. När månaden är slut skriver du ut ifyllda rapporten den, signerar den och lämnar den vidare till din närmaste chef. Chefen signerar den och skickar den sedan till personalavdelningen.

Flexrapporter

Förkortade arbetsdagar

I anslutning till röda dagar och storhelger vid till exempel jul, påsk och valborg, har teknisk och administrativ personal ibland förkortad arbetstid. Vid heltid gäller följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsdag

Timmar vid heltid

Trettondagsafton

4

Skärtorsdagen

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en måndag-torsdag

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en fredag

4

Dagen före Alla Helgons dag

4

Den 23 december som infaller på̊ en fredag

4

Arbetar du deltid har du arbetstidsförkortning i relation till din omfattning.

Övertid och mertid

Övertid är arbete utöver din ordinarie arbetstid, om du arbetar heltid.

Mertid är arbete utöver din ordinarie arbetstid om du arbetar deltid, och fram till och med tiden för heltidstjänstgöring.

Mer- och övertid ska vara beordrad av närmsta chef för att det ska utgå kompensation.

Skyldighet att arbeta mertid eller övertid

En arbetstagare är skyldig att fullgöra mer- eller övertidstjänstgöring om arbetsgivaren begär det. Skyldigheten gäller inte alla arbetstagare, till exempel inte den som deltids tjänstledig för vård av barn.

I första hand ska den som frivilligt åtar sig mer- eller övertidstjänstgöring anlitas.

Gränser för mertid/övertid

  • Mertid under ett kalenderår får högst vara 175 timmar.
  • Övertiden får högst vara 150 timmar under ett kalenderår (max 50 timmar under en kalendermånad).
  • Om du tar ut kompensationsledighet för vissa övertidstimmar räknas dessa inte in i de 150 timmarna.
  • Sammanlagd mer- och övertid får ej överstiga 200 timmar under ett kalenderår.

Redovisning

Fyll i blanketten Övertidsredovisning, och lämna till din närmaste chef för underskrift. Chefen lämnar sedan blanketten vidare till ekonomienheten.

ÖvertidsredovisningPDF

Kompensation

Ersättning ges i första hand i form av pengar. Kompensationsledighet ges under förutsättning att arbetstagaren önskar det och att arbetsgivaren bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

Relaterad kontakt