Anställningsvillkor övriga medarbetare

Här finns de villkor kring arbetstid, övertid och mertid som gäller för högskolans administrativa och tekniska personal.

Arbetstiden är kl. 8.00-16.27 inklusive 30 minuters lunch. Om du arbetar deltid kan du hämta arbetstidschema hos personalenheten.

Flextid

Administrativ och teknisk personal omfattas av KMH:s avtal för flextid. Det innebär att att du kan utnyttja flexibla arbetstider inom följande ramar:

  • 6.30-9.00 måndag-fredag
  • 15.15-19.00 måndag-torsdag
  • 14.15-19.00 fredag

Tidrapporter flextid 

Du registrerar den tid du arbetat i en tidrapport. När månaden är slut skriver du ut ifyllda rapporten den, signerar den och lämnar den vidare till din närmaste chef. Chefen signerar den och skickar den sedan till personalavdelningen.

Flexrapporter

Att fylla i en tidrapport

IN och UT: Skriv över de redan ifyllda timmarna eller minuterna med den timme och minut som du kom respektive gick. Du skall använda minuter och inte hundradelar av en timme.

Flex och Flexsaldo: Ändras när du fyllt i en ruta. Där är dock tidsangivelsen timmar och hundradelar av en timme – 0,50 timmar motsvarar 30 minuter osv.

Flexsaldo föregående månad: Fyll i föregående månads flexsaldo, anges i timmar och hundradelar av en timme.

Lunch: Om du tar längre lunch än 30 minuter så fyller du i hur många minuter du använt i rutan för Lunchfrånvaro för den dagen.

Frånvaro: Ange du vilken sorts frånvaro eller ledighet du haft i Frånvarorutan för aktuell dag. Vid frånvaro hel dag ändrar du inte IN- och UT-tiderna.

Tjänsteärende: Räknas som närvaro.

Övertid: Ange den del av närvarotiden som ingår iflextidsramen. Resterande tid skriver du in i övertidsblankett. Övertid en helg anger du endast i övertidsblankett.

Övertid och mertid

Övertid är arbete utöver din ordinarie arbetstid, om du arbetar heltid.

Mertid är arbete utöver din ordinarie arbetstid om du arbetar deltid, och fram till och med tiden för heltidstjänstgöring.

Mer- och övertid ska vara beordrad av närmsta chef för att det ska utgå kompensation.

Skyldighet att arbeta mertid eller övertid

En arbetstagare är skyldig att fullgöra mer- eller övertidstjänstgöring om arbetsgivaren begär det. Skyldigheten gäller inte alla arbetstagare, till exempel inte den som deltids tjänstledig för vård av barn.

I första hand ska den som frivilligt åtar sig mer- eller övertidstjänstgöring anlitas.

Gränser för mertid/övertid

  • Mertid under ett kalenderår får högst vara 175 timmar.
  • Övertiden får högst vara 150 timmar under ett kalenderår (max 50 timmar under en kalendermånad).
  • Om du tar ut kompensationsledighet för vissa övertidstimmar räknas dessa inte in i de 150 timmarna.
  • Sammanlagd mer- och övertid får ej överstiga 200 timmar under ett kalenderår.

Redovisning

Fyll i blanketten Övertidsredovisning, och lämna till din närmaste chef för underskrift. Chefen lämnar sedan blanketten vidare till ekonomienheten.

ÖvertidsredovisningPDF

Kompensation

Ersättning ges i första hand i form av pengar. Kompensationsledighet ges under förutsättning att arbetstagaren önskar det och att arbetsgivaren bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

Förkortade arbetsdagar

I anslutning till röda dagar och storhelger vid till exempel jul, påsk och valborg, har teknisk och administrativ personal ibland förkortad arbetstid. Vid heltid gäller följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsdag

Timmar vid heltid

Trettondagsafton

4

Skärtorsdagen

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en måndag-torsdag

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en fredag

4

Dagen före Alla Helgons dag

4

Den 23 december som infaller på̊ en fredag

4

Arbetar du deltid har du arbetstidsförkortning i relation till din omfattning.

Relaterad kontakt