Visitkort

På våra visitkort finns allmänna och personliga kontaktuppgifter på svenska, vid behov på engelska. Titlar, organisatoriska benämningar och dess översättningar följer en formellt beslutad lista.

Så beställer du visitkort

Om du vill ha visitkort så beställer du det genom att mejla till samverkan@kmh.se.

Visitkorten produceras på svenska och vid behov på engelska, och innehåller förutom KMH:s namn och allmänna kontaktuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Befattning/tjänstetitel vid KMH
  • Organisatorisk enhet
  • Fast telefon på KMH, mobiltelefon, e-postadress (@kmh.se-konto)

Titlar

Vilka organisatoriska benämningar vi använder på visitkorten, och hur de översätts, fastställs centralt och följer en formellt beslutad lista. Om du har frågor angående din titel, kontakta personalavdelningen.

Relaterad kontakt