Visitkort

På våra visitkort finns allmänna och personliga kontaktuppgifter på svenska, vid behov på engelska. Titlar, organisatoriska benämningar och dess översättningar följer en formellt beslutad lista.

Vilka organisatoriska benämningar vi använder på visitkorten, och hur de översätts, fastställs centralt. Om du har frågor kontakta personalavdelningen.

Beställ visitkort hos Cecilia

Visitkorten produceras på svenska och vid behov på engelska, och innehåller förutom KMH:s namn och allmänna kontaktuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Befattning/tjänstetitel vid KMH
  • Organisatorisk enhet
  • Fast telefon på KMH, mobiltelefon, epostadress (@kmh.se-konto)

Beställning hos Cecilia på Samverkansavdelningen, cecilia.osterholm@kmh.se.

Relaterad kontakt