Forskare

Här hittar du som är forskare digitala verktyg, manualer och tjänster som kan vara till nytta i ditt arbete.

Ansökan om interna utvecklingsmedel

Medel för exempelvis tid för ansökningsskrivande eller för publicering genom open access finns att söka två gånger per år.

Ansök om interna utvecklingsmedel

Ansökan om externa forskningsmedel

Alla på KMH som planerar att söka externa forskningsmedel ska anmäla detta senast en månad innan ansökans sista inlämningsdag.

Anmäl kommande forskningsansökan

Ekonomi och budget i forskningsansökningar

En fullkostnadskalkyl framtagen med hjälp av en ekonom ska bifogas till alla ansökningar. Fullkostnadskalkylen ska undertecknats av ekonom, oavsett om ansökan görs i Prisma eller i något annat system, samt skrivas under av akademichef.

Om projektet omfattar personer som inte har en tillsvidareanställning på KMH ska en avstämning göras med akademichef samt personalhandläggare.

Mall – fullkostnadskalkyl Excel, 42.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Forskningsetik

Som forskare ansvarar du för att följa god forskningssed och de regler, lagar och föreskrifter som finns. Forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.

Etikprövning och god forskningssed

Datahanteringsplaner

DMPonline är en tjänst där forskare kan skapa och underhålla datahanteringsplaner som idag ofta är ett krav från forskningsfinansiärer. Tjänsten är baserad på datahanteringsverktyget DMPonline från Digital Curation Centre (DCC) vid University of Edinburgh.

DMPonline Länk till annan webbplats.

Du loggar in med dina KMH-kontouppgifter: KMH-e-postadress och lösenord.

Registrera och publicera i DiVA

DiVA Länk till annan webbplats.

Du loggar in med dina KMH-kontouppgifter: KMH-e-postadress och lösenord.

Manualer för hur du lägger upp ditt arbete i DiVA

Lathund för DiVA, vetenskapliga arbeten Pdf, 366.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lathund för DiVA, konstnärliga arbeten Pdf, 333.6 kB, öppnas i nytt fönster.