Forskare

Här hittar du som är forskare digitala verktyg, manualer och tjänster som kan vara till nytta i ditt arbete.

Forskningsansökan

Alla på KMH som planerar att söka externa forskningsmedel ska anmäla detta senast 2 månader innan ansökans sista inlämningsdag.

Anmäl kommande forskningsansökan

Forskningsetik

Som forskare ansvarar du för att följa god forskningssed och de regler, lagar och föreskrifter som finns. Forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.

Etikprövning och god forskningssed

Datahanteringsplaner

DMPonline är en tjänst där forskare kan skapa och underhålla datahanteringsplaner som idag ofta är ett krav från forskningsfinansiärer. Tjänsten är baserad på datahanteringsverktyget DMPonline från Digital Curation Centre (DCC) vid University of Edinburgh.

DMPonline Länk till annan webbplats.

Du loggar in med dina KMH-kontouppgifter: KMH-e-postadress och lösenord.

Registrera och publicera i DiVA

DiVA Länk till annan webbplats.

Du loggar in med dina KMH-kontouppgifter: KMH-e-postadress och lösenord.

Manualer för hur du lägger upp ditt arbete i DiVA

Lathund för DiVA, vetenskapliga arbeten Pdf, 366.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lathund för DiVA, konstnärliga arbeten Pdf, 333.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt