Forskningsansökan

Alla på KMH som planerar att söka externa forskningsmedel ska anmäla detta med formuläret nedan. Innan du fyller i anmälan ska du ha medgivande från din akademichef.

Anmälan gäller både om du är huvudsökande och om du är medsökanden på ansökningar som går in från ett annat lärosäte eller privat aktör.

Anmälan om kommande forskningsansökan

Namn och e-postadress
Namn och e-postadress
Huvud- eller medsökande * (obligatorisk)
Huvud- eller medsökandeTill vem kommer ansökan att skickas?

Uppskattning av din ansökans omfattning.

Om projektet ska medfinansieras, ange andel/belopp. Om projektet inte medfinasieras, skriv 'ingen' i fältet.

Om du är huvudsökande, ange eventuella medsökande.

Om du är medsökande, ange information om huvudsökande.
Sista datum för ansökan * (obligatorisk)
Sista datum för ansökan
Jag har akademichefens medgivande * (obligatorisk)
Ange vilket datum som akademichefen godkände din preliminära forskningsplan och att du gör en ansökan.
Jag har akademichefens medgivande

Relaterad kontakt