Checklista för kommunikation och marknadsföring

Behovet av kommunikation och marknadsföring uppstår ofta i samband med att något ska hända – ett evenemang, möte eller liknande. Men det kan också röra sig om att någon eller något behöver uppmärksammas av andra skäl.

Den här checklistan är framtagen för dig som ska genomföra någon form av evenemang eller möte, men den går bra att använda även i andra sammanhang.

Checklista

När du har åtminstone ett litet hum om svaren på de flesta av frågorna nedan, då är det dags att att kontakta samverkan@kmh.se

 1. Vad är det som ska hända, eller orsakar behovet av kommunikation?
 2. När?
 3. Var?
 4. Varför?
 5. För vem, vilka ska delta?
 6. Vilken typ av stöd tror du att du behöver i samband med aktiviteten? Se exempel nedan. Dela gärna in önskemålen i tre delar: före, under och efter genomförandet.

Exempel på stöd som de flesta behöver i samband med evenemang:

 • Bokning av lokaler.
 • Skyltning på campus. Samverkansavdelningen producerar innehåll till de digitala skärmarna, gärna också övriga skyltar eller informationsblad.
 • Teknik och möblering i lokalerna. Bör i många fall hanteras av ansvarig personal på grund av att utrustningen är känslig eller ömtålig.
 • Låsta dörrar som utomstående behöver kunna passera.
 • Förlängt öppethållande av campus (kan medföra extra kostnader).
 • Förtäring som ska beställas och ätas på rätt ställen.
 • Pressaktiviteter och kommunikation.
 • Extra städning.

Relaterad kontakt