E-postlistor personal och student

Information som rör KMH:s egen verksamhet och är angelägen för samtliga anställda och/eller samtliga studenter, kan skickas till e‑postlistorna personal@kmh.se och/eller student@kmh.se. Utskicken till listorna blir modererade.

Det är viktigt att information som distribueras via de gemensamma e-postlistorna passar bäst som just ett separat utskick. Backstage, interna nyhetsbrev eller andra kanaler passar många gånger bättre. Därför ska du stämma av med din chef först, eller med Samverkansavdelningen.

Det finns moderatorer som godkänner om mejlet ska skickas ut på respektive lista. Dessa arbetar på Samverkansavdelningen, IT-avdelningen, samt Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi. KMS godkänner och ansvarar för att skicka ut kårrelaterad information på studentlistan.

Moderatorerna kan inte korrigera felaktigheter i meddelandet. Därför kommer de att avvisa det, om det inte följer dessa riktlinjer:

  • Informationen ska gälla KMH:s egen verksamhet.
  • Informationen ska vara angelägen för alla på listan.
  • Eventuella stavfel eller språkliga otydligheter ska rättas till.
  • Datum och tider ska kontrolleras så att de stämmer.
  • Avsändare ska alltid vara en person eller funktion inom KMH. Namn, funktion och organisatorisk tillhörighet ska tydligt framgå i meddelandet.
  • Utskicken godkänns av moderatorerna och skickas ut under kontorstid 8–17, utom i de fall när informationen behöver gå ut så snart som möjligt.
  • Undvik att inkludera grafik i e-postutskicket. Om nödvändigt, stäm av layouten med Samverkansavdelningen.
  • KMH skickar inte ut reklam eller andra kommersiella erbjudanden på e-postlistorna.

Relaterad kontakt