Handbok för produktion av webbinnehåll

Här samlar vi riktlinjer, instruktioner och annat som behövs för att kunna göra ett bra jobb med innehållet på KMH.se och Backstage. Vissa delar fungerar som ett uppslagsverk, andra beskriver lösningar du kan använda på de sidor du jobbar med.

Webbhandbok handlar inte om hur våra publiceringsverktyg fungerar.

Sök och bläddra i Webbhandbok

Varför en handbok? 

Förkunskaper, talanger och funktionella förutsättningar ska inte spela någon roll för den som besöker KMH.se och Backstage. Därför är det viktigt att innehållet håller hög kvalitet och är tillgängligt utformat. Dessutom tycker Google mer om väl utformat webbinnehåll – hög tillgänglighet och användbarhet gör webbplatsen optimerad för sökmotorer.

Följande principer styr arbetet med webben:

  • Målgruppernas behov styr hur webbplatsen ska fungera och vad den ska innehålla.
  • En besökare på webbplatsen ska inte behöva känna till KMH:s organisation eller arbetssätt för att hitta rätt och utföra sina uppgifter.
  • Det som är viktigast för de flesta ska också vara det som är enklast att hitta och utföra på webbplatsen.
  • Innehållet ska i mesta möjliga mån följa riktlinjer för tillgänglighet på webb, så som de formuleras på webbriktlinjer.se.

Tack till SKR!

KMH:s riktlinjer för produktion av webbinnehåll är sammanställda av Samverkansavdelningen, med Sveriges kommuner och regioners Webbhandbok som underlag och utgångspunkt. SKR publicerar sin webbhandbok på skr.se under licensformen cc-by-nc-sa Länk till annan webbplats.: Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika.

Relaterad kontakt