2. Evenemangsartiklar

För evenemangsartiklar som publiceras till SiteVision gäller särskilda riktlinjer.

Evenemangsartiklarna ska alltid innehålla rubrik/titel, bild, ingress och innehåll/beskrivning. Utöver det kan evenemangsartiklar innehålla länkar, video och ljud.

De 6 viktigaste riktlinjerna för evenemangsartiklar

 1. Rubriken ska vara kort, max 32 tecken.
 2. Ingressen ska vara minst 70 tecken lång, och kan vid behov fungera som undertitel.
 3. Artiklarna ska var korta. Biografier och detaljerade program hör hemma i programbladet.
 4. Evenemangsartikelns bild behöver utformas med hänsyn till att de ska visas både i evenemangslistan på sidan Konserter & evenemang och på evenemangets egen sida.
 5. Formatering av text i evenemangsartiklar sker automatiskt.
 6. Utnyttja möjligheten att infoga innehåll från sociala kanaler, särskilt SoundCloud visas på ett elegant sätt.

Rubrik (aktivitetstitel)

Riktlinjer för att skriva korrekta rubriker till de evenemangs- och aktivitetsartiklar som publiceras till SiteVision.

 • En aktivitetstitel är kort, max 32 tecken lång inräknat blanksteg:

  Detta är en rubrik med 32 tecken

  Rubriken är en titel, inte en beskrivning av evenemangets innehåll. Du kan undvika personnamn på medverkande musiker helt för att förkorta – eller välja att ha enbart ett personnamn.
 • Aktivitetens titel måste vara helt unik. Om till exempel samma konsert ska ges vid flera tillfällen, kan du behöva skilja dem åt genom numrering eller liknande. Använd gärna ingresstexten för att förtydliga: ”Första tillfället att höra...”, ”Andra tillfället att höra...”, ”Sista tillfället att höra...”.
 • Använd aldrig versal, fet eller kursiv text i rubriker.
 • Undvik tankstreck frågetecken, utropstecken och kolon i rubriker.
 • Rubrikens format ställs in automatiskt.

Ingress (kan fungera som undertitel)

Riktlinjer för att skapa korrekta ingresser till evenemangs- och aktivitetsartiklar som publiceras till SiteVision.

 • Alla evenemangsartiklar ska ha en ingress.
 • Ingressen bör vara längre än 70 tecken. Ingressens första 70 tecken visas i evenemangslistan på sidan Konserter & evenemang, tillsammans med rubrik, datum och plats.

Det här är 70 tecken, alltså så mycket av ingressen som visas i listan

 • Ingressen kan fungera som en längre undertitel till rubriken.
 • Ingressen ska helst inte vara mer än fyra-fem rader lång (250-300 tecken, inräknat blanksteg).
 • Ingresser skrivs alltid utan styckebrytning.
 • Använd aldrig fet eller kursiv stil i ingresser.
 • Ingressens format ställs in automatiskt.

Innehåll, beskrivning

Riktlinjer för att skapa korrekt innehåll till evenemangs- och aktivitetsartiklar som publiceras till SiteVision.

 • Beskrivningen ska vara kort, ett par meningar som beskriver konserten eller aktiviteten, och en förteckning över de medverkande. Övrig information, som biografi över medverkande etc., hör hemma i programbladet.
 • Namn på verk och upphovspersoner skrivs på svenska och med svensk stavning, när texten är på svenska.
 • Namn på verk skrivs som vanlig brödtext och utan citattecken.
 • Uppräkning av medverkande och instrument görs i lista med radbrytning, Skfit+Enter. Använd ej styckebrytning vid listor. Namn och instrument skiljs åt med ett kort tankstreck (alt+bindestreck). Exempel:

  Janine Jensen – viola
  Cecilia Österholm – nyckelharpa
  Per Sjöberg – tuba
 • Mellanrubriker och underrubriker används inte i evenemangsartiklar.
 • Fetmarkerad brödtext kan användas om innehållets delar behöver skiljas åt.
 • Textens format ställs in automatiskt.
 • Använd inte HTML-kod för att påverka formatet.
 • Undvik fet och kursiv stil.
 • Använd inte punktlistor.

Bild för evenemangsartiklar

Riktlinjer för att bilder till evenemang ska visas korrekt.

Evenemangets bild ska fungera både i listan över kommande evenemang på sidan Konserter & evenemang, och på evenemangets egen sida. I evenemangslistan täcks delar av bildens övre vänstra del av en datumsymbol, som placeras lite olika på dator och i mobilt läge. På evenemangssidan löper en röd dekorlinje längs med bildens nedre kant.

 • Bilden är liggande och har formatet 1170x693.
 • Bilden får inte innehålla någon text. Det hänger dels samman med formgivningen, men gynnar framför allt sidans läsbarhet och tillgänglighet.
 • Bildens motiv ska förläggas i centrum av bilden, alternativt i bildens övre högra del.
 • Undvik vit bakgrund. Om bilden har vit bakgrund, lägg till en färgad ram.
 • En bild per artikel.

Länkar, filer och media i evenemangsartiklar

Riktlinjer för korrekta länkar i evenemangsartiklar. Se även det föregående avsnittet Video, ljud och mulitmedia.

 • Lägg inte länkar i löpande brödtext.
 • Om du vill referera till innehåll på YouTube, Spotify och SoundCloud ska du alltid använda de särskilda länkfältet i slutet av formuläret för konsertanmälan.
 • För övriga länkar, använd fältet Diverse länkar i mitten av formuläret.
 • Om du vill länka till ett programblad, använd funktionen för att bifoga programblad i formuläret.
 • Ange aldrig adresser (URL:er) till webbsidor som länktext.
 • Skriv det viktigaste så tidigt som möjligt i länktexten.
 • Skriv korta länktexter.
 • Använd inte länktexter av typen “Läs mer”, “Klicka här”, “Hela nyheten”, “Ladda ner” och så vidare.
 • Inled inte en länktext med “Gå till …”, “Länk till …” eller liknande.

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt