4. Bilder

Riktlinjer för att hantera bilder på ett korrekt sätt. För konsert- och evenemangskalender gäller ytterligare riktlinjer.

Alternativtexter

 • Bilder som är betydelsebärande ska ha beskrivande alternativtexter.
 • Alternativtexten ska konkret beskriva vad bilden föreställer.
 • Bilder som inte är betydelsebärande, så kallade dekorationsbilder, ska inte ha alternativtexter.
 • På vanliga sidor och artiklar används betydelsebärande bilder.

Namngivning av bildfiler

 • Använd bokstäver, siffror och - (bindestreck) i filnamnet.
 • Använd inte mellanslag, _ (understrykning) eller specialtecken som ] (klammer), & (et-tecken) och % (procent) i filnamnet.
 • Filnamnet ska beskriva vad bilden visar.
 • Filnamnet ska inte innehålla KMH eller kmh.
 • Ange alltid fotograf eller bildens upphovsperson i filnamnet, och uppgift om licens där det är tillgängligt.
 • Om du lägger in storleken på bilden i filnamnet (kan behövas om bilden förekommer i olika storlekar) så ska det läggas före upphovsrättsinformation.
 • Om du lägger in ett datum i filnamnet, ska det läggas sist och utformas enligt internationell standard: åååå-mm-dd, alternativ ååmmdd.

Exempel

Händerochtangenter-Foto-MiraÅkerman.jpg

Edsbergsslott-cc-by-sa-HolgerEllgaard.jpg

Kollage-instrument-tidigmusik-770x456-CeciliaÖsterholm.jpg

Bildformat

Följande mått anger bildernas storlek i desktopläge, bilder skalas i regel ner i responsiva lägen (på mindre bildskärmar).

Dessa storlekar har samma ratio (förhållande bredd kontra höjd). Genom att utgå ifrån en bild med det översta måttet i listan nedan kan bilden storleksändras skalenligt till de mindre måtten.

Skriv tabellbeskrivning här

Typ av bild

Storlek i pixlar

Evenemang, KMH.se

1170x693

Mittspalt på innehållssida

770x456

Puff

370x219

Små bilder startsida, innehållssida

270x160

Toppbilder startsida temasida (herobilder)

1440x745

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt