6. Tabeller

Riktlinjer för hur tabeller används.

  • Tabeller får inte användas för design.
  • Tabeller får bara innehålla textdata, inte bilder och andra mediafiler.
  • Tabeller ska ha en tabellbeskrivning (caption) som förklarar vad tabellen visar.
  • Tabelltypen Standard ska alltid användas.
  • Sammanfatta gärna tabellen i löpande text i direkt anslutning till tabellen.
  • Tabeller med många kolumner delas lämpligen upp i flera tabeller.

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt