8. Effektivt webbinnehåll

Effektivt webbinnehåll kännetecknas av att det är väl utformat och redigerat, att det är optimerat för sökmotorer och att det hålls uppdaterat – eller gallras bort. Den som besöker en webbplats har så gott som alltid en specifik uppgift att uträtta, eller en fråga att få svar på.

Tre grundprinciper för effektivt webbinnehåll

 1. De flesta vill tillbringa så kort tid som möjligt på webbplatsen. Se därför till att besökaren kan lösa sina uppgifter snabbt och enkelt.
 2. De flesta når webbplatsen via Google eller andra sökmotorer. Använd därför samma ord och begrepp som dina målgrupper använder när de söker efter information.
 3. De flesta söker information som är aktuell och relevant. Rensa därför bort sidor, dokument och annat innehåll som inte längre är efterfrågat, så blir det enklare för besökaren att hitta det som skapar nytta.

Effektiva texter

Vem, vad, var

 • Utgå från målgruppens behov. Vad vill de veta och kunna göra på sidan?
 • Lägg tyngdpunkten på det KMH gör. Vad är det vi erbjuder? Länka vidare till information som andra ansvarar för, istället för att upprepa den.
 • På vilket sätt ska texten komplettera informationen som redan finns på webbplatsen – även inom andra/relaterade ämnen? Var i strukturen ska sidan publiceras?

Syfte

 • Bestäm dig för vad besökaren ska göra på sidan.
 • Rikta texten till en person: använd du-tilltal. Om du tänker dig en faktisk person när du skriver texten, blir den mer konkret.
 • En sida ska handla om en sak. Finns det behov av mer innehåll? Kan du länka till fördjupad information?
 • Tänk på att du hjälper besökaren genom att göra ett urval. Bestäm dig för vad som är viktigast och renodla sidan, eller dela upp i flera. Du måste inte alltid berätta allt.

Disposition

 • Skriv det viktigast först.
 • Placera bakgrunden i bakgrunden, alltså i slutet av sidan, om den behöver vara med.
 • Använd punktlista vid uppräkning.

Kvalitet och begriplighet

 • Kolla att länkar, detaljer och sakuppgifter är korrekta.
 • Inga stavfel.
 • Undvik förkortningar – skriv ut dem eller ta bort dem.
 • Undvik interna begrepp. Besökaren ska inte behöva känna till hur KMH är organiserat för att förstå vad vi skriver. Det gäller även intranätet Backstage.
 • Använd ett modernt språk. Vi tilltalar besökaren med ett singulärt och familjärt “du”, inte ett kollektivt eller formaliserat “ni”.
 • Om du inte hinner språkgranska hela texten så välj att i varje fall att granska rubrik, ingress och textens första två stycken. En låg tröskel in i texten ökar chansen att den blir läst.

Rubrik

 • Ska säga vad artikeln handlar om och locka till läsning.
 • Använd alltid mellanrubriker i en längre text. Fyra textstycken som staplas på varandra ska följas av en mellanrubrik.

Ingress

 • Sammanfattar innehållet, men håll den mycket kort. Ska kunna stå för sig själv.
 • Ingressen syns normalt i Googles träfflista.

Brödtext

 • Det viktigaste först – i början av artikeln och i början av varje stycke.
 • Lägg de viktigaste länkarna så tidigt som möjligt på sidan.

Sökbara sidor (sökmotoroptimering, SEO)

Det finns inga hemliga knep för att dina sidor ska synas bra i sökmotorer och högt i träfflistorna. Nyckeln till att göra sökbara sidor är att använda ett så naturligt och effektivt språk som möjligt. Sökmotorer läser text på ungefär samma sätt som vi människor, därför är tipsen lika mycket allmänna skrivråd som stöd för att göra dina sidor attraktiva för sökmotorer.

Följ KMH:s riktlinjer

Sökmotorer rankar sidor som är välgjorda högre än sidor som är röriga och slarvigt gjorda. Följ därför alltid KMH:s riktlinjer för bra webbkommunikation. Webbhandboken hjälper dig att skapa sidor som är attraktiva för sökmotorer.

Anpassa ordvalet efter målgruppen

Använd samma ord och begrepp som din primära målgrupp. Om orden som skrivs in i sökfältet återfinns i din text ökar chansen att sidan rankas högt av sökmotorerna.

Skriv så enkelt det bara går

Krångligt och akademiskt språk gör att din sida riskerar att rankas lägre av sökmotorerna än en sida som är skriven med ett tydligt, enkelt och begripligt språk.

Upprepa centrala ord och begrepp

Var inte rädd för att upprepa vissa viktiga ord och begrepp, även om texten då kan upplevas som lite tjatig. Ju oftare specifika ord återkommer i texten, desto viktigare anser sökmotorn att ordet är för att beskriva sidans innehåll.

Rubriken ska beskriva vad sidan handlar om

Genom att kondensera sidans innehåll i en tydlig rubrik underlättar du för sökmotorn – och läsaren – att avgöra om sidan är värd att besöka eller inte. I en träfflista är rubriken det enskilt mest avgörande för att urskilja din sida från andra sökträffar.

Ingressen ska sammanfatta sidans innehåll

Normalt är ingressen det som syns under rubriken i en sökträfflista. Genom att sammanfatta sidans innehåll på ett kortfattat sätt underlättar du för sökmotorn – och läsaren – att avgöra om sidan är värd att besöka eller inte.

Håll dig till ämnet

Om din sida handlar om bara en sak kommer sökmotorerna att ranka den högre än andra sidor som är mer spretiga. Genom att hålla dig till ämnet visar du att sidan är relevant för en specifik målgrupp.

Länka bara till relevanta sidor

Sökmotorer gillar sidor som har många länkar – men bara så länge som länkarna går till sidor som är relevanta för ämnet. Länkar till sidor som inte har med ämnet att göra kan istället göra att din sida rankas lägre än vad den egentligen förtjänar.

Försök att få många relevanta inlänkar till din sida

Om många relevanta (och högt rankade) sidor har länkar till din sida, så kommer din sida att rankas högre av sökmotorerna jämfört med sidor som har få eller lågt rankade inlänkar.

Se till att sidan är tekniskt felfri

Sökmotorer prioriterar sidor som fungerar bra för användare med funktionsnedsättning eller med olika sorteras skärmar. Se därför till att sidan är fri från stavfel, trasiga länkar, felaktiga rubriknivåer, bilder utan alternativtexter, överflödiga radmatningar och andra saker som gör en sida svår att ta till sig. Ta eventuella publiceringsvarningar om validerings- och tillgänglighetsfel på allvar.

Sök efter din egen sida

Genom att lite då och då göra sökningar på ord och begrepp som är relevanta för din sida, ser du om det finns andra sidor som rankas högre än din. Besök de sidorna för att se vad som kan göra att de rankas högre, och försök sedan förbättra din egen sida.

Men – tänk på följande:

 • Du är inte målgruppen. Försök att använda sökord som du tror är naturliga för de som du vill nå. Det är lätt att annars söka efter begrepp som är självklara inom KMH, men inte så kända utanför huset.
 • Var realistisk i dina förväntningar. Om ett ämne förknippas mer med andra aktörer än KMH kommer din sida att rankas lägre än deras sidor. Till exempel så kan KMH inte konkurrera med SU och KTH när det gäller “utbildningar i Stockholm”.
 • Gör alltid en anonym sökning. Annars kommer sökmotorn att lära sig vilka sidor som du favoriserar och träfflistan anpassas efter dig och du ser inte längre hur din sida rankas för andra.

Alla moderna webbläsare har ett läge för anonym surfning. Det kan heta lite olika, men gemensamt är att du kan öppna ett nytt fönster med det här läget aktiverat. Då sparas inte dina sökningar till nästa gång.

Kortkommandon för anonym/privat surfning

Webbläsare

Kortkommando

Funktionsnamn

Safari

CMD + SHIFT + N

Privat

Chrome

CMD/CTRL + SHIFT + N

Incognito

Internet Explorer

CTRL + SHIFT + P

InPrivate

Uppföljning och gallring

Ett effektivt sätt att göra det enklare att hitta på webbplatsen är att ta bort eller arbeta om sidor som har få eller inga besök.

Huvudprinciper i arbetet med webbplatsen

 • KMH.se är till för blivande studenter och nätverket runt dem, för våra besökare, våra nätverk och samverkansparter.
 • Backstage är till för anställda och studenter.
 • Webben är inte ett arkiv.
 • Sådant innehåll som många letar efter på webbplatsen, ska vara det som är enklast att hitta.
 • Vi utgår från hur besökaren faktiskt använder webbplatsen när vi tar beslut. Vi utgår från fakta, inte åsikter.

Behåll

 • Sidor som används av många. Lyft gärna fram det mest besökta innehållet på huvudsidor och temasidor, eller lägg dem högt upp i undermenyer.
 • Sidor som få använder men som fler borde ha användning för:
  • Om innehållet är användbart: skriv om sidan och gör den lättare att hitta, till exempel genom att använda relevanta sökord i rubriker och övriga texten, visa högre upp i menyn, eller länka till sidan från relaterade sidor och/eller andra kommunikationskanaler.
  • Låt det tydligt framgå när innehållet är inaktuellt (till exempel att nyheter samlas i ett arkiv där varje sida har ett publiceringsdatum).
  • Efter åtgärder, följ upp om användningen ökar. Om inte, ta bort.
 • Sidor som få använder, men som vi enkelt vill kunna hänvisa till när vi får frågor utifrån
  • Länka till sidan från sidor högre upp i menystrukturen.
  • Visa inte sidan i menyerna.
  • Dölj sidan för sökmotorerna.

Ta bort

 • Sidor som få använder och som har gjort sitt.
 • Sidor som innehåller felaktig information.
 • Sidor som få använder men som jag/KMH vill ha kvar för eget eller internt behov – kopiera och spara ner innehållet på lämpligt ställe.
 • Sidor som få använder men som omfattas av KMH:s arkivregler och ska sparas för framtiden (oftast inte sidor utan filer) ska diarieföras och arkiveras. Kontakta registrator för mer information.

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt