9. Begrepp och termer

Våra webbtexter och vår kommunikation blir tydligare om vi använder och skriver begrepp på ett enhetligt sätt betyder och innebär. Om vi håller oss till en gemensam terminologi för webbarbetet förstår vi varandra bättre.

Vanliga begrepp i webbtexter

Kontakt

Skriv “kontakt” när du menar kontaktinformation, kontaktuppgifter, mer information, osv.

Nyhetsbrev

Skriv “nyhetsbrev” när du menar nyhetsblad, utskick, osv.

Video och ljud

  • Skriv “video” när du menar webb-tv, film, rörlig bild, filmklipp, osv.
  • “Film” kan användas som synonym till video i löpande text.
  • Skriv ”livesändning” när det rör sig om video eller ljud som förmedlas i realtid.
  • Skriv inte “webb-tv”.
  • Skriv inte ”streaming”.

Projekt

Skriv “projekt” när du menar utvecklingsarbete, utvecklingsprojekt, osv.

Tjänster

Ett samlande begrepp för innehåll som handlar om digitala tjänster, det som vi i löptext kallar för verktyg, e-tjänster, IT-stöd, webbplatser, databaser osv.

Telefon

  • Skriv “telefon” för alla sorters telefonnummer, alltså även mobilnummer. Eller ta bort helt – oftast fungerar det lika bra bara med telefonnummer utan någon benämning eller etikett framför.
  • Skriv inte Tel, Tele, Mob.

E-post

Skriv inte epost, e-mail, mail. Oftast fungerar det bra att ange en e-postadress utan någon benämning eller etikett framför.

Webbplats

Skriv inte hemsida, site eller sajt.

KMH

  • I ingresser använder vi alltid förkortningen KMH.
  • Vi använder kolon, :, i genetiv/ägandeform, och skriver KMH:s, inte KMHs.
  • I en längre text kan förkortningen introduceras genom att man skriver Kungl. Musikhögskolan. Sedan kan man använda KMH i resten av texten.

Termer

Förklaringar till ord och begrepp som vi använder när vi jobbar med webbplatser i SiteVision.

Sidor

Startsida

Webbplatsens förstasida. Sidan nås när besökaren surfar till adressen https://kmh.se och https://www.kmh.se. Denna sida utgör webbplatsens nivå 0.

Huvudsida

Den webbsida besökaren kommer till när hen klickar på en menyrubrik i huvudmenyn eller i de globala menyerna. Dessa sidor utgör webbplatsens nivå 1.

Sida

En “vanlig” webbsida. Syns normalt i undermenyn som visas på huvudsidan, men kan i vissa fall behöva döljas. Dessa sidor utgör webbplatsens nivå 2, nivå 3, i undantagsfall även nivå 4.

Utbildningssida

En sida anpassad för information om ett program eller en kurs. Används endast på kmh.se. Utbildningssidor har ett rosa fält med fakta om utbildningen.

Evenemangsartikel

En sida om en enskild aktivitet under Konserter & evenemang. Nås från listan på sidan Konserter & evenemang.

Artikel

En “vanlig” webbsida som finns i ett arkiv. Syns inte i undermenyn.

Exempel på artiklar är Nyheter och Internt kalendarium på Backstage, och Lediga tjänster på kmh.se.

Arkiv

En behållare för artiklar. Arkivets innehåll visas ut i form av listor på en sida. Listans urval bestäms ofta utifrån artikelns metadata.

Temasida

En sida som har till uppgift att slussa besökaren vidare ner i webbplatsens struktur.

Menyer

Huvudmeny

Webbplatsens primära navigering. Består i dagsläget av Utbildningar, Konserter & evenemang, Forskning och Om KMH på KMH.se, samt Student, Anställd, Service och Ledning & styrning på Backstage. Varje menyrubrik är en länk till en huvudsida.

Verktygsmeny

Ligger i sidhuvud och innehåller Sök, Language och Intranät om du är på kmh.se, och Sök, Language, KMH.se om du är på Backstage.

Undermeny

Webbplatsens sekundära navigering.

Sidverktyg

Information och funktioner som är kopplat till det innehåll som finns på sidan. Finns nederst i innehållsytan. Exempel på vad som kan finnas i verktygsmenyn är publiceringsdatum, uppläsning och dela-funktion.

Sidfotsmenyer

Ligger i sidfoten, i samband med grundläggande kontaktinformation. Här finns ett urval populära sidor samt, upprepning av huvudmenyn, länkar till sociala kanaler samt verktyg (Lättläst, Om webbplatsen).

Rubriker

Menyrubrik

Länkad rubrik som finns i huvudmeny eller undermeny.

Sidrubrik, Rubrik 1

Rubrik som finns överst i innehållsytan på alla webbsidor. Högsta rubriknivån (h1).

Mellanrubrik, Rubrik 2

Rubrik som delar upp långa texter i innehållsytan på en webbsida. Näst högsta rubriknivån (h2).

Underrubrik, Rubrik 3

Rubrik som delar upp långa texter i innehållsytan på en webbsida. Får bara användas om en h2 redan finns i texten ovanför. Den lägsta rubriknivå som vi tillåter (h3).

Aktivitetstitel

Rubrik på ett en evenemangsartikel

Sidytor

Innehållsyta

Det utrymme på en webbsida som innehåller sidans primära text, bilder och annat material.

Heroyta

Det stora utrymmet överst på startsidan och temasidorna.

Sidhuvud

Utrymmet överst på alla webbsidor. Innehåller logotyp länkad till startsida, huvudmeny och verktygsmeny.

Sidfot

Utrymmet längst ner på alla webbsidor. Innehåller kontaktuppgifter, menyer och verktyg.

Puff

Särskild yta på startsida och huvudsidor som kan användas för att lyfta fram sådant vi vill uppmärksamma – puffa för. Puffen består av en kort text, eventuellt en bild samt en länk till den sida eller artikel som lyfts fram. Puffen kan också länkas till en annan webbplats, webbtjänst, blogg och så vidare.

Övrigt

Metadata

Data om data. Används på kmh.se för att märka upp sidor, ange automatiska värden, koppla av/på funktioner och många andra saker.

Exempel på metadata: Senast publicerad, Relaterad kontakt och utbildningsfakta (rosa fältet på utbildningssidor).

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt