Skrivarcirkel för lärare

Skrivarcirkeln ger dig som är lärare en inblick i hur det är att arbeta med text och skrivande. När du har gått kursen så ska du kunna handleda ett självständigt arbete. Kursen ger dig också grundläggande kunskap om biblioteksresurser, och av kritisk granskning av andras texter.

Kursens slutuppgift är en kortare uppsats, 8-10 sidor, med en praktiknära inriktning. Avsikten är att uppsatsen successivt ska växa fram under kursens gång.

Lärare är Pia Lundquist Wanneberg, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Anmälan

Anmäl dig till Evelina Sköld för höstens omgång via e-post:
evelina.skold@kmh.se

För mer information om nya kurstillfällen, kontakta även i detta fall Evelina Sköld.

Upplägg och innehåll

Kursen utgörs av sex tillfällen, fem med Pia och ett med biblitokets personal. Varje kurstillfälle är två timmar långt, 15.00-17.00.

Tisdag 17 september: Vad är akademiskt skrivande?

Plats: 1E303

 • Varför skriver vi?
 • Ämnesformulering - vad är ett bra ämne?
 • Genomgång av vad ett uppsats-PM ska innehålla.
 • Genomgång av verktyg för att granska texter.

Uppgift: Skriv ett PM.

Onsdag 2 oktober: Beskrivning av forskningsläge

Plats: 1E303

 • Genomgång av föregående uppgift.
 • Kortare föreläsning om några vanliga språkliga problem i allmänhet och specifika utmaningar utifrån första uppgiften i synnerhet.
 • Att skriva ett forskningsläge utifrån en praktik?

Uppgift: Skriv ett forskningsläge.

Onsdag 9 oktober: Bibliotekets resurser

Plats: 3209, dirigentrummet

 • Genomgång av bibliotekets resurser och metoder för att söka i databaser.

Med bibliotekets personal.

Onsdag 16 oktober: Metod och resultat

Plats: 1E303

 • Genomgång av föregående uppgift.
 • Kortare föreläsning om metod och resultatredovisning.
 • Hur skriva metod och resultatdel?

Uppgift: Skriv metod och resultatdel.

Onsdag 6 november: Att skriva en diskussionsdel

Plats: 1E303

 • Genomgång av föregående uppgift.
 • Hur skriva en diskussionsdel?
 • Hur opponera på en text?

Uppgift: Skriv färdigt uppsatsen.

Onsdag 4 december: Slutseminarium

Plats: 1E303

 • Deltagarna opponerar på varandras arbeten.
 • Kursutvärdering.

Kompetenskriterier för handledare

För att säkerställa kvalitet i handledning av självständiga arbeten/examensarbeten har UF-nämnden beslutat om kompetenskriterier för lärare som ska handleda självständiga arbeten på kandidat och masternivå. Dessa är

 • lektorskompetens på vetenskaplig grund för vetenskapliga självständiga arbeten
  eller
  lektorskompetens på konstnärlig grund för konstnärliga självständiga arbeten.
 • för konstnärliga självständiga arbeten ska handledaren ha skrivit ett reflekterande arbete relaterat till egen konstnärlig verksamhet, en forskningsuppgift eller liknande, eller vara antagen som doktorand.
 • genomgången handledarutbildning (rekommendation).
 • högskolepedagogisk kurs om minst 7,5 hp (rekommendation).

Relaterad kontakt