Ledighet och frånvaro

Här beskrivs vad som gäller sjukdom, vab, semester och tjänstledighet av olika slag.

Semester

Antalet semesterdagar är beroende av ålder enligt följande:

 • Till och med det år du fyller 29 år:
  28 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 30 år:
  31 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 40 år:
  35 semesterdagar

Lärare och vissa tekniker

Om du är lärare förläggs hela din årssemester under juni-augusti, utan att du ansöker om den. Det gäller också vissa tekniker.

Övrig personal

Administrativ och teknisk personal samt prefekter ska ansöka om sin semester. Längre sammanhängande semesterperiod bör förläggas från veckan före midsommar och 7 veckor framåt. Längre semester under annan period stämmer du av med respektive chef.

Innan semestern påbörjas ska ska din ledighetsansökan fyllas i och beviljas av närmaste chef .

OBS! Välj att spara blanketten på datorn innan du fyller i den, om du vill kunna spara den ifyllda versionen. Om du fyller i direkt i webbläsaren försvinner alla uppgifter när du stänger fönstret/fliken.

Sjukdom och vård av barn

 • Anmälan om frånvaro ska göras före kl. 9:00 den dag det gäller. Endast vid akut sjukdom får anmälan göras senare.
 • Lärare med enstaka lektioner ska fortsätta anmäla vid varje lektionstillfälle under sjukperioden.

När du blir sjuk/börjar vabba

 • Anmäl din frånvaro senast kl. 9.00 den dag det gäller, till närmaste chef eller prefekt. Endast vid akut sjukdom, eller sjukdom del av dag, får anmälan göras senare.
 • Meddela löneadministration på personalenheten via e-post: sjukanmalan@kmh.se
 • Informera berörd student eller grupp (gäller lärare).
 • Be växeln om hjälp att stänga din anknytning 08-16 18 00 eller ank. 4000.
 • Lärare med enstaka lektioner ska fortsätta anmäla vid varje lektionstillfälle under sjukperioden.
 • Vid vab ska du även göra anmälan till Försäkringskassan.

Längre tids sjukdom

Från och med den 8:e dagen i din sjukperiod ska ett läkarintyg lämnas till personalenheten i rum 1A505.

KMH betalar sjuklön under de första 14 dagarna. Fortsätter du att vara sjuk mer än 14 dagar anmäler personalenheten sjukdomsfallet till Försäkringskassan och skickar vidare ditt läkarintyg till dem. Därefter betalar de ut din sjukpenning. Du behöver inte kontakta Försäkringskassan själv.

Vid vård av barn finns all information hos Försäkringskassan.

Alla som är borta från jobbet en längre tid ska ordna ett autosvar till ditt e-postkonto, gärna med en hänvisning till kollega eller chef.

När du kommer tillbaka

Direkt efter din frånvaro ska du fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall, se ovan. Den gäller både vid sjukdom och vab. Lämna den personalenhetens löneadministrativa personalen i rum 1A505.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan försäkran inkommit. Detta innebär att fullt löneavdrag kommer att göras för hela perioden tills dess att den lämnats.

Föräldraledig

Om du är eller blir förälder har du rätt att vara tjänstledig för vård av barn – det som i dagligt tal kallas föräldraledighet. Du kan vara dels helt tjänstledighet, dels förkorta din arbetstid och vara deltids tjänstledig till och med det läsår då ditt barn fyller 12 år.

Föräldrapenning

Försäkringskassan har den bästa informationen om föräldrapenning och olika slags ersättning.

Försäkringskassans information för föräldrarlänk till annan webbplats

Extra ersättning

Eftersom du är statligt anställd har du rätt till extra ersättning under din föräldraledighet. Kontakta personalenhetenlänk till annan webbplats för mer information.

Ansök i god tid!

Senast två månader i förväg vill vi ha din ansökan om tjänstledighet för vård av barn. Då kan vi se till att du får den ersättning du ska ha, när du ska ha den.

Byte av sjukfrånvaro mot annan ledighet

Lärare

Eftersom en lärares semester i sin helhet automatiskt läggs ut under sommaruppehållet, kan semesterdagar inte sparas utom i de fall då man har sjukfrånvaro under semesterperioden.

Lärare kan istället ta igen timmar vid sjukdom – inget sjukavdrag görs om du arbetar in undervisnings-, förberedelse- och examinationstimmarna senare under terminen.

Du ska som vanligt sjukanmäla dig, och fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdom. Bifoga en anteckning om att du kommer ta igen timmarna, och lämna den till ekonomienheten.

Övrig personal

Administrativ och teknisk personal kan inte byta sjukfrånvaro mot annan ledighet. 

Relaterad kontakt