Företagshälsovård och rehabilitering

KMH anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård, och till viss ersättning för andra typer av vård. Som timavlönad omfattas du inte av företagshälsovård.

För anställda med månadslön

Du ska vara anställd med månadslön för att omfattas av avtalet om företagshälsovård, och till de ersättningar som beskrivs här nedan.

För timanställda gäller särskilda regler för att få ersättning. Kontakta personalavdelningen för mer information.

Om Feelgood

Feelgood erbjuder tjänster för bättre hälsa och arbetsmiljö, hållbar livsstil och friskare rehabilitering. De har ett 50-tal medarbetare med bred kompetens: företagssköterskor, företagsläkare, psykologer, psykoterapeut, socionom, sjukgymnaster, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, hälsoutvecklare, sjuksköterskor, administratörer och konsultläkare.

Mer om Feelgood Företagshälsovård Länk till annan webbplats.

Psykologstöd

Du har möjlighet till fyra besök hos psykolog utan att någon på KMH underrättas. För fler besök på företagshälsovården ska Feelgood kontakta personalavdelningen, för godkännande av den fortsatta planeringen.

Sjukgymnastik

Du kan också boka för sjukgymnastik hos Feelgood Fysio som privatperson, alltså inte genom KMH. Du betalar själv, samma taxa som inom landstinget, och får sedan tillbaka en del av kostnaden.

För att få ersättning hör av dig till personalavdelningen.

Kurator, naprapat och kiropraktor

Samma villkor som för sjukgymnastik gäller för samtal hos kurator, besök hos naprapat och hos kiropraktor. Du bokar och betalar alltså själv och får sedan tillbaka en del av kostnaden, idag 55 kr/besök.

För att få ersättning ska blanketten kostnadsersättning sjukvård fyllas i. Originalkvitton bifogas och allt lämnas till KMH:s ekonomienhet.

Relaterad kontakt