Nya kontorsplatser

Under 2023 förtätar vi kontorslokalerna på Campus Valhallavägen. Lamell A och B på plan fem blir en plats där samarbete, kompetens, kreativitet och engagemang står i fokus. 

Det ekonomiska läget på KMH är ansträngt. Genom att förtäta kontorslokalerna kan vi spara pengar på lokalkostnaderna och samtidigt ge bättre förutsättningar för samarbeten mellan akademi och förvaltning.

Arbetsmiljön och behov i fokus när nya arbetsplatser byggs upp

Att fortsatt ha en bra arbetsmiljö på KMH är viktigt. Därför har en av högskoledirektören tillsatt arbetsgrupp undersökt hur vi kan effektivisera och samtidigt anpassa våra kontorsytor för att möta de behov som finns och använda lokalytan på ett effektivare sätt samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö.

Den ökade mängden distansarbete och hybridmöten har dels medfört mindre belastning på kontorsmiljön men också medfört att vi behöver fler mindre mötesrum. Det kommer att finnas både bokningsbara och obokningsbara mötesrum för att möjliggöra för telefonsamtal och möten.

Personal från förvaltning och akademi kommer flyttas närmare varandra vilket kan underlätta arbete över avdelnings, institutions- och akademigränser. Avdelningar och institutioner kommer att ha egna hemvistrum, men med möjlighet att använda de nya flexibla kontorsarbetsplatserna vid flygeln i lamell A.

Rektor, prorektor och akademichefer kommer att ha egna rum. Högskoledirektören och övriga chefer kommer att sitta mer tillgängligt vid de nya flexibla kontorsplatserna eller i rum där det finns plats.  Villan kommer användas som kontor för forskare och doktorander och utökas med kontorsplatser även på nedre plan.

Tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Aktivitet

11 maj

Förankring med fackliga företrädare

25 maj

Städdag i A-lamellen med efterföljande fika

2 juni

Flytt inom lamell A ska vara avklarad

16 juni

Flytt inom lamell B och C ska vara avklarad

19 juni

Access till lamell C upphör

20–22 juni

Flyttfirma på plats

1 juli

DIS flyttar in i lamell CVad behöver jag som anställd göra?

Du behöver rensa, packa och märka upp de saker som ska flyttas.

Flyttkartonger levereras under vecka 21 och placeras i kollegierummet så att de finns tillgängliga för de som vill påbörja packning. Det går bra att använda flyttkartongerna både för att flytta saker inom KMH och för att ta hem personliga tillhörigheter.

Flyttetiketter

Inför 20-22 juni, när flyttfirman anländer, måste allt som ska flyttas vara packat och märkt senast 16 juni. Nedan finns instruktioner för vilken etikett som ska användas för respektive plats.

Vit etikett används för flytt till 1A5-korridoren.

Vit etikett för flytt

Grön etikett används för flytt till 1B5-korridoren.

Grön etikett för flytt

Brun etikett används för flytt till hus 5 (Bruna villan).

Brun etikett för flytt

Etiketterna hittar du i kollegierummet. Använd kartonger märkta Eterne för de saker som ska flyttas av flyttfirman.

Vem sitter var?

Planritning som visar nya kontorsplatser i lamell A och B

Förstora planritningen Pdf, 71.8 kB.

Skriv tabellbeskrivning här

Rum

Avdelning

Rum

Avdelning

1A501

Fria kontorsplatser för akademierna

1A533

Mötesrum

1A502

AUF

1A534

Mötesrum

1A503

AUF

1A535

Prorektor

1A504

LE och SAM

1A536

Mötesrum

1A505

Personalavdelningen

1A506

LE

1B501

Lunchrum

1A508

Bo Westman

1B502

MoM

1A509

Anna Maria Koziomtzis

1B503

Mötesrum

1A510

Mötesrum

1B504

MPS

1A511

Per-Henrik Holgersson

1B505

KK studierektorer

1A512

Mötesrum

1B506KK studierektorer och
institutionsföreträdare

1A513

SAM

1B507MPS studierektorer

1A514

Mötesrum

1B508MPS studierektorer och
institutionsföreträdare

1A515

Rektor

1B509MoM studierektorer

1A516

LE

1B509A

JZ

1A518

Styrelserum

1B510

JZ studierektorer och
institutionsföreträdare

1A524

Mötesrum

1B510A

FM studierektorer och
institutionsföreträdare

1A527

Mötesrum

1B511

FM

1A528

Mötesrum

1B512

KK

1A529

Närarkiv

1B513

KDM studierektorer och
institutionsföreträdare

1A530

Kopiator och skrivare

1E311

KDM

Villan – ett hus för forskning

I villan sitter forskare och doktorander.

Undervåningen kommer att göras om med fler kontorsplatser för doktorander och forskare. Matsalen omvandlas till fasta skrivbordsplatser för doktorander och övriga två rum blir arbetsplatser för forskare.

Biblioteket

Två rum i biblioteket blir bokningsbara kontorsplatser.

Boka mötesrum

Från och med höstterminen kommer alla mötesrum att bokas via Outlook istället för TimeEdit. Mer information om detta kommer inför terminsstart.

Förvaring och skåp

Alla skåp i C-lamellen måste tömmas. Skåp som ska flyttas till ett nytt rum måste märkas upp med det nya rumsnumret. Stäm av med dina kollegor vilka möbler som ska flyttas med samt om något i det nya rummet ska bort för att göra plats för annat.

Fler skåp kommer att placeras i A- och B-lamellen.

Därför förtätar vi lokalerna

I våras gav styrelsen KMH i uppdrag att se över lokalanvändningen. Detta för att både spara på ekonomiska och ekologiska resurser. En arbetsgrupp fick i uppdrag att undersöka vilka behov och möjligheter som finns.

Efter förankring med fackliga organisationer och skyddsombud har rektor fattat beslut om att hyra ut lamell C.

Frågor om flytten

Har du frågor om flytten? Mejla flytt@kmh.se.

Vanliga frågor och svar (Fylls på kontinuerligt)


Hur får rummen möbleras?

Möblernas placering i rummet är uttänkt i förhållande till vilka väggar som lämpar sig för vad och så att allt ryms i rummet och så att den verksamhet som ska äga rum i rummet ska fungera. Exempelvis ställs givetvis inte en stor bokhylla framför en glasvägg, då detta medför brist på ljusinsläpp. Den möbleringen som görs är också trimmad ihop med belysningens hängning i rummet.

Vad är vi skyldiga att arkivera?

Det avgörs av KMH:s arkivarie. Det finns en arkivplan och om man är tveksam kan man kontakta arkivarie Johan Ekman.

Vad gör vi med det som inte ska med/får plats i framtiden?

Det kan inte förvaras på högskolan. Personliga tillhörigheter får tas hem och övriga saker kan eventuellt säljas vidare eller gå till återvinning.

Om du hittar IT-utrustning som inte används ska den lämnas till IT-avdleningen. Om du hittar instrument eller instrumentdelar ska de lämnas till instrumentverkstaden.

Relaterad kontakt