Hälsa och friskvård, anställda

Friskvårdsgruppen arrangera olika aktiviteter för anställda. Du har rätt till ersättning för sjukvård och läkemedel, och vid behov även till terminalglasögon. KMH har avtal med Feelgood för tjänster kring företagshälsovård och rehabilitering.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

För att du ska få ersättning ska blanketten Kostnadsersättning sjukvård fyllas i. Bifoga originalkvitton och lämna till Personalavdelningen.

Kostnadsersättning sjukvård Pdf, 318.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdgivaren ska vara ansluten till försäkringskassan. Ersättningarna är skattepliktiga.

Särskilda regler för timanställda

För timanställda gäller särskilda regler för att få ersättning. Kontakta personalavdelningen för mer information.

Friskvård

KMH erbjuder alla anställda en timmes friskvård på arbetstid i veckan. Genom förmånsportalen Benify kan du ta del av bland annat erbjudanden kring friskvård. För anställda finns även en idrottsförening, en personalkör och ett gym.

Friskvård och friskvårdsgrupp

Företagshälsovård och rehabilitering

KMH anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård.

Om företagshälsovården

Terminalglasögon, bildskärmsglasögon

Om du behöver glasögon för att kunna utföra arbete vid bildskärm så ska din arbetsgivare enligt lag tillhandahålla det.

Om bildskärmsglasögon

Relaterad kontakt