Pension, delpension

Delpension innebär att du kan få möjlighet minska din arbetstid i syfte att vara pensionär under den frigjorda tiden. Det är arbetsgivaren som beslutar om och finansierar delpensionen. När du avslutar din anställning helt, går i pension, börjar pensionen betalas ut.

Delpension

Du kan ansöka om delpension från och med den månad då du fyller 61 år, till och med månaden innan den då du fyller 65 år. För att kunna söka delpension gäller också att du har haft en kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt 120 månader.

Delpensionen är en möjlighet, men inte en rättighet. Arbetsgivaren fattar alla beslut kring delpension, och finansierar den också.

Rutin för delpension Pdf, 88.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Pension

För de flesta som arbetar på KMH är pensionsåldern 65 år. Den uppnås vid utgången av kalendermånaden före man fyller 65.

Du har rätt att har kvar din anställning till och med den månad då du fyller 67 år, men det är inte en skyldighet.

Läs mer på Avslut av anställning

KMH:s pensionspolicy Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionsavtal och utbetalning av pension

När du börjar ta ut din pension kommer du att få pengar från olika håll. Basen är den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten. De flesta som arbetar har genom sin arbetsgivare också kollektivavtalad tjänstepension. När du arbetat statligt får du statlig tjänstepension.

Om allmän pension Länk till annan webbplats.

Om statlig tjänstepension Länk till annan webbplats.

Kanske har du under ditt arbetsliv även arbetat inom privat sektor, kommun eller landsting. I så fall kan du få tjänstepension även för den tiden. En del har dessutom eget privat sparande. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

Gör en prognos för hela din pension Länk till annan webbplats.

SPV sköter din tjänstepension

Vi är anslutna till SPV:s tjänst Enklare pensionshantering. Det innebär att det är Statens tjänstepensionsverk som sköter vår pensionsadministration.

För dig som anställd innebär det att:

  • Du får snabbt svar av kunnig personal på SPV gällande dina frågor om den statliga tjänstepensionen.
  • Du får vägledning inför din pensionering. SPV kontaktar dig sju månader innan du fyller 65 år och frågar om hur du planerar din pension. SPV hjälper dig med din ansökan och att göra en pensionsprognos.

Kontakta SPV

020-51 50 40, kundservice@spv.se

Löneväxling

Du som är tillsvidareanställd har möjlighet att löneväxla. KMH erbjuder två alternativ, löneväxla lön och växla in sparade semesterdagar. För att kunna löneväxla lön (löpande månadsvis avsättning till pension) behöver du ha en bruttolön som ligger över 8,07 inkomstbasbelopp (år 2023 motsvarar det en månadslön på 49 967 kr). Har du sparade semesterdagar finns även möjligheten att växla in max 5 dagar per år till extra pension, detta oavsett lönenivå.

Blanketter för löneväxling finns hos personalavdelningen.

Mer om löneväxling på KMH och hur du går tillväga Pdf, 162.6 kB.

Relaterad kontakt