Pension, delpension

Delpension innebär att du kan få möjlighet minska din arbetstid i syfte att vara pensionär under den frigjorda tiden. Det är arbetsgivaren som beslutar om och finansierar delpensionen. När du avslutar din anställning helt, går i pension, börjar pensionen betalas ut.

Delpension

Du kan ansöka om delpension från och med den månad då du fyller 61 år, till och med månaden innan den då du fyller 65 år. För att kunna söka delpension gäller också att du har haft en kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt 120 månader.

Delpensionen är en möjlighet, men inte en rättighet. Arbetsgivaren fattar alla beslut kring delpension, och finansierar den också.

Rutin för delpensionPDF

Pension

För de flesta som arbetar på KMH är pensionsåldern 65 år. Den uppnås vid utgången av kalendermånaden före man fyller 65.

Du har rätt att har kvar din anställning till och med den månad då du fyller 67 år, men det är inte en skyldighet.

Läs mer på Avslut av anställning

KMH:s pensionspolicyPDF

Relaterad kontakt