Råd, stöd och riktlinjer

KMH är en statlig myndighet och som anställd här är du statstjänsteman. Det ställer särskilda krav på rutiner för det dagliga arbetet. Här samlar information och verktyg för sådant som rör det löpande arbetet med handläggning.

Den här sidan är inte klar.

Relaterad kontakt