Resor

KMH har avtal med BIG Travel Sweden AB. Samtliga tjänsteresor ska bokas genom dem. Det gäller flyg, tåg och övriga färdmedel i Sverige och utomlands. Hotell bokar du antingen genom BIG Travel eller på egen hand.

BIG Travel Sweden AB har tagit över KMH:s avtal med Resevaruhuset som har gått i konkurs. I sitt arbete beaktar BIG Travel de avtal som slutits inom staten.

Kontakt och bokning

Du bokar och beställer din resa själv via resebyråns.

Förankra din resa hos närmaste chef i god tid innan beställning. Vid beställningen anger du chefens referenskod.

www.bigtravel.selänk till annan webbplats

Svärdvägen 27
182 33 Danderyd

08-120 90 493

rvh@bigtravel.se

Betalning

BIG Travel skickar faktura på beställningen till KMH. Fakturan genomgår samma rutiner med kontering, attest och slutattest som övriga fakturor till KMH.

Reseförskott

Du kan få reseförskott för utlägg och traktamente. Resan ska vara gokänd och attesterad av prefekt eller avdelningschef, därefter kan du få reseförskott hos ekonomienheten.

Redovisning av resa

Redovisning ska ske senast en månad efter det att resan avslutats. Om du är berättigad till traktamente eller milersättning för resan ska redovisning för hela resan göras på reseräkningsblankett nedan.

Reseräkning, SverigePDF

Reseräkning, utlandPDF

Bilaga till reseräkningPDF

Syftet med tjänsteresan ska anges tydligt på blanketten, även tidpunkt för resan.

Kvitton ska alltid bifogas i original och det ska framgå vad utlägget avser.

Lärares reseräkningar slutattesteras av prefekt, övrig personals reseräkningar slutattesteras av resp avdelningschef.

Därefter lämnas dessa till löneadministratör på personalenheten för inregistrering i lönesystemet.

Relaterad kontakt