Forskningsrådet

Forskningsrådet bereder ledningens beslut kring frågor om KMH:s forskning. Rådet ska arbeta särskilt med de frågor som berör KMH framtida ansökan om examensrätt för forskning.

Forskningsrådet har till uppgift att lyfta strategiskt viktiga forskningsfrågor till dialog inom ledningsrådet. Det är ett forum för diskussion om principiella frågor och för att fånga upp goda idéer och förslag som kan stärka lärosätets forskningsmiljö.

Rådets sammansättning bör vara balanserad vad avser vetenskaplig samt konstnärlig inriktning, akademitillhörighet och kön.

Rådet ska ha regelbundna avstämningar med UF-nämndens presidium samt vid behov informera vid UF-nämndens möten.

Sammansättning

Skriv tabellbeskrivning här

Forskningsrådet består av:

Ordförande

Johannes Landgren, prorektor

Akademirepresentanter

Kim Hedås

Erkki Huovinen
Jan-Olof Gullö

Doktorandrepresentant

Incca Rasmusson

Representant från högskolebiblioteket


Förvaltningsstöd

Carolina Källgren, forskningshandläggare
Mikaela Mattisson, controller


Relaterad kontakt