Hållbarhetsråd

Rektor har inrättat ett hållbarhetsråd som arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och agerar rådgivande till rektor.

Uppdrag

Till grund för KMH:s miljö- och hållbarhetsarbete ligger de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling samt gällande miljölagstiftning. Högskolan ska stimulera till konkreta åtgärder som främjar hållbar utveckling. Åtgärder och insatser diskuteras och bereds av KMH:s hållbarhetsråd.

Skriv tabellbeskrivning här

Hållbarhetsrådet består av:

Ordförande

Eva Bojner-Horwitz

Ledamöter

Ann-Marie Henning

Jakob Koranyi
Johan Lindquist

David Thyrén

Förvaltningsstöd tillika sekreterare

Anna Axelsson

Studentrepresentant

Olov Nilsson
Viktor Semius, suppleant

Kontakt

Skicka gärna in dina hållbarhetsförslag till oss!

hallbarhet@kmh.se

Relaterad kontakt