Hållbarhetsråd

Rektor har inrättat en hållbarhetsgrupp som arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och agerar rådgivande till rektor.

I gruppen ingår

Ann Marie Henning
Anna Axelsson Handsworth
Anna Maria Koziomtzis
Bo Westman
Catharina Lenneryd
Charlotte Göransson, sekreterare
Eva Bojner Horwitz
Filip Kvissberg
Gabriella Civalero
Helena Wessman, ordförande
Jakob Koranyi
Johan Lindquist
Karin Hjertzell
Magnus Dyberg, föredragande
Magnus Lindström Kolterud
Maria Streijffert
Marie Halling
Mikaela Mattisson
Nina Cajhamre
Per-Henrik Holgersson
Susanne Rosenberg
Vilhelm Weréen

Kontakt

Skicka gärna in dina hållbarhetsförslag till oss!

hallbarhet@kmh.se 

Hållbarhet på KMH