Internationelaiseringsråd

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Anna Maria Koziomtzis, Akademichef, Lektor musik på akademin för klassisk musik, komposition, dirigering & musik

Sekreterare

Helena Legnell, Internationell koordinator på studieadministrativa avdelningen

Vice ordförande och ledamot

-

Ledamöter

Ola Bengtsson, Lektor elgitarr, Studierektor på inst. för jazz

Eva Wedin, Lektor rytmik på inst. för musik, pedagogik & samhälle

Mattias Sköld, Lektor komposition på inst. för komposition, dirigering & musikteori

Evelina Sköld, Avdelningschef

Helena Legnell, Internationell koordinator på studieadministrativa avdelningen

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Relaterad kontakt