Jämlikhetsgruppen

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Helena Wessman, rektor

Sekreterare

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Vice ordförande och ledamot

Thomas Berggren, chef för Studieadministrativa avdelningen
Leder jämlikhetsgruppens möten

Ledamöter

Gabriella Civalero, personalchef
Marie Halling, chef för Samverkansavdelningen
vakant, SACO
Filip Kvissberg, Lärarförbundet

Studentrepresentanter

Arne Björk
Vakant

Relaterad kontakt