Råd för högskolepedagogik och IKT

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Per-Henrik Holgersson

Sekreterare

Charlotte Göransson

Vice ordförande och ledamot

Thomas Berggren, chef för Studieadministrativa avdelningen
Leder jämlikhetsgruppens möten

Ledamöter

Håkan Goohde, Lektor elgitarr på inst. för jazz

 

Jan-Olof Helge Gullö, Professor musik och mediaproduktion, konstnärlig vetenskaplig företrädare på inst. för musik & medieproduktion

 

Gabriella Sjöström, Adjunkt liturgiskt orgelspel, Studierektor på inst. för klassisk musik

 

Per Mårtensson, Lektor komposition med västerländsk inr. på inst. för komposition, dirigering & musikteori

 

Eleonor Gislason Ferrari, Adjunkt musik och mediaproduktion, Studierektor på inst. för musik & medieproduktion

 

Emil Holt, Driftansvarig på IT-avdelningen

 

Mattias Alldahl, Utrustningstekniker på produktionsavdelningen

 

Karin Nordgren, Bibliotekschef

 

Charlotte Göransson, Utbildningshandläggare på utbildnings- och forskningsavdelningen

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Relaterad kontakt