Råd för högskolepedagogik och IKT

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Per-Henrik Holgersson

Sekreterare

Charlotte Göransson

Ledamöter

Håkan Goohde, Lektor elgitarr på inst. för jazz


Jan-Olof Helge Gullö, Professor musik och mediaproduktion, konstnärlig vetenskaplig företrädare på inst. för musik & medieproduktion


Gabriella Sjöström, Adjunkt liturgiskt orgelspel, Studierektor på inst. för klassisk musik


Per Mårtensson, Professor komposition med västerländsk inr. på inst. för komposition, dirigering & musikteori


Eleonor Gislason Ferrari, Adjunkt musik och mediaproduktion, Studierektor på inst. för musik & medieproduktion


Emil Holt, Driftansvarig på IT-avdelningen


Mattias Alldahl, Utrustningstekniker på produktionsavdelningen


Karin Nordgren, Bibliotekschef

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Relaterad kontakt