Råd för likabehandling

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Thomas Berggren, chef för Studieadministrativa avdelningen

Sekreterare

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Vice ordförande och ledamot

Thomas Berggren, chef för Studieadministrativa avdelningen
Leder jämlikhetsgruppens möten

Ledamöter

Ellinor Sterner Bonander, Adjunkt på inst. för musik & medieproduktion

Anna Backman Bister, Lektor arbetsplatsförlagt lärande på inst. för musik, pedagogik & samhälle

Mika Pohjola, Adjunkt musikteori på inst. för jazz

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Relaterad kontakt