Råd för likabehandling

Bereder och hanterar frågor om jämlikhet och jämställdhet.

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Thomas Berggren, chef för avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd

Sekreterare

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Vice ordförande och ledamot

Thomas Berggren, chef för avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd
Leder jämlikhetsgruppens möten

Ledamöter

Ellinor Sterner Bonander, Adjunkt på inst. för musik & medieproduktion

Anna Backman Bister, Lektor arbetsplatsförlagt lärande på inst. för musik, pedagogik & samhälle

Mika Pohjola, Adjunkt musikteori på inst. för jazz

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Relaterad kontakt