Råd för likabehandling

Rådet för likabehandling stödjer KMH i att följa och driva utvecklingen när det gäller likabehandling och jämställdhet. Rådet rapporterar och ger förslag till rektor.

Rådet träffas cirka tre gånger per termin för att diskutera aktuella frågor, omvärldsbevaka och delar tankar och idéer inom området. Till exempel organiseras kompetenshöjande insatser, deltagande i arbetet med breddad rekrytering och arbete med handlingsplaner.

Medlemmarna i rådet representerar förvaltning, akademier och studenter.

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Ellinor Sterner Bonander, Adjunkt på inst. för musik & medieproduktion

Sekreterare

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Ledamöter

Helena Mellbom Kajlinger, studie- och karriärvägledare
Anna Backman Bister, Lektor arbetsplatsförlagt lärande på inst. för musik, pedagogik & samhälle
Karin Hjertzell, Adjunkt musik, Studierektor på inst. för klassisk musik

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Arbete med likabehandling

Arbete med likabehandling innebär att förebygga diskriminering, kränkande särbehandling samt att främja en jämn könsfördelning.

Har du blivit utsatt eller har hört om någon annan som blivit utsatt kan du få hjälp från KMH.

För studenter

För medarbetare

Kontakt

Har du frågor eller idéer om likabehandling är du välkommen att kontakta likabehandlingsradet@kmh.se.

Rådet för likabehandling hanterar inte individärenden utan bereder frågor av övergripande karaktär.