Råd för likabehandling

Bereder och hanterar frågor om jämlikhet och jämställdhet.

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Ellinor Sterner Bonander, Adjunkt på inst. för musik & medieproduktion

Sekreterare

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Ledamöter

Helena Mellbom Kajlinger, studie- och karriärvägledare
Anna Backman Bister, Lektor arbetsplatsförlagt lärande på inst. för musik, pedagogik & samhälle
Karin hjertzell, Adjunkt musik, Studierektor på inst. för klassisk musik

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Kontakt

Mejla rådet för likabehandling:

likabehandlingsradet@kmh.se

Relaterad kontakt