Samverkansråd

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Marie Halling, chef för Samverkansavdelningen

Sekreterare

-

Vice ordförande och ledamot

-

Ledamöter

Johan Lindquist,

Evelina Sköld, avdelningschef

Per-Henrik Holgersson, Akademichef, Lektor musikpedagogik på inst. för musik, pedagogik & samhälle

Anna Maria Koziomtzis, Akademichef, Lektor musik på akademin för klassisk musik, komposition, dirigering & musik

Bo Westman, Akademichef, Lektor musik och mediaproduktion på akademin för folkmusik, jazz & musik- och medieproduktion

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Relaterad kontakt