Samverkansråd

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Peder Hofmann, tf. chef för Samverkansavdelningen

Sekreterare


Vice ordförande och ledamot

-

Ledamöter

Johan Lindquist, chef för Produktionsavdelningen

Per-Henrik Holgersson, Akademichef, Lektor musikpedagogik på inst. för musik, pedagogik & samhälle

Anna Maria Koziomtzis, Akademichef, Lektor musik på akademin för klassisk musik, komposition, dirigering & musik

Bo Westman, Akademichef, Lektor musik och mediaproduktion på akademin för folkmusik, jazz & musik- och medieproduktion

Adjungerande ledamöter

Per Sjöberg, Konsertproducent Samverkansavdelningen
Elina Edblom, Eventkoordinator Samverkansavdelningen

Studentrepresentanter

Utses av KMS

Relaterad kontakt