Protokoll och dokument

Här presenteras innevarande och föregående års protokoll från Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden). Vill du läsa äldre protokoll, kontakta nämndsekreterare Charlotte Göransson – se kontaktuppgifter nedan.

Sök bland UF-nämndens protokoll och dokument

Utredningar

Protokoll 2024

Här finns UF-nämndens ordinarie sammanträdesprotokoll. Här finns också delegationsprotokoll som behandlar frågor som UF-nämnden har delegerat till nämndordförande att fatta beslut om.

UF-nämndens sammanträdesprotokoll

UF-nämndens delegationsprotokoll

Protokoll 2023

Här finns förra årets dokument.

UF-nämndens sammanträdesprotokoll

UF-nämndens delegationsprotokoll

Relaterad kontakt