Verksamhetsplan för UF-nämnden

UF-nämnden kvalitetssäkrar löpande KMH:s utbildning och forskning samt hanterar inkomna ärenden. Under 2024 fokuserar UF-nämnden även på nedanstående prioriteringar.

UF-nämndens verksamhetsplan för 2024 har sin utgångspunkt i KMH:s Vision och strategi 2021-2026 och Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2024, samt de av rektor fastställda långsiktiga planer för olika verksamhetsområden.

Prioriteringar under 2024

 • genomföra utvärdering av befintliga utbildningsprogram enligt beslutad tidplan
 • delta i rektors kvalitetsdialog mellan UF-nämnden, KMH:s ledning och institutionsföreträdare utifrån resultat av årliga programuppföljningar
 • bidra till att information som genereras av kvalitetssäkringssystemet kommuniceras både internt och externt, vilket inkluderar att
  • organisera KMH:s kvalitetsdag
  • ta fram UF-nämndens årliga kvalitetsrapport.
 • bidra till utformningen av KMH:s alumnundersökning, med fokus påhögskolegemensamma frågeställningar
 • fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av masterprogram
  • reviderade utbildningsplaner och kursplaner för konstnärliga masterprogram utifrån beslutat ramverk
  • ny utbildningsplan och kursplaner för masterprogram i musikpedagogik.
 • fortsätta översynen av antagningsproven
 • följa upp de programövergripande kurserna inom KMH:s konstnärliga kandidatprogram
 • bidra till att utveckla ett kvalitetssystem för forskning vid KMH.

Relaterad kontakt