Akademier, institutioner

Om hur KMH:s tre akademier leds och är organiserade. Kontaktuppgifter till akademier och institutioner, samt länkar till förteckningar över medarbetare verksamma inom institutionerna.

Akademichefen har övergripande ansvar för akademins hela verksamhet, ekonomi, budgetering, arbetsmiljö, personal och studenter som är antagna till program och kurser som ges inom akademin. Akademichefen samverkar med akademins institutionsföreträdare/biträdande akademichef vad gäller utvecklingen vid sin akademi.

Institutionsföreträdaren har, i samverkan med akademichef, ett övergripande ansvar för institutionens utbildning och forskning. I detta uppdrag ingår även att fungera som biträdande akademichef inom institutionen.

Studierektorerna ansvarar för programsamordning, planering av kurser, uppföljning av resultat, institutionens schemaläggning, kontakt och uppföljning med studenter. Studierektorerna har även ansvar för planering och genomförande av antagning och hantering av kursplaner, kursguider och kursvärderingar.

Akademin för folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Bemanning och kontaktpersoner

Befattning
Namn och länk till kontaktuppgifter
AkademichefBo Westman
Institutionsföreträdare

Olof Misgeld, Folkmusik

Joakim Milder, Jazz

Jan-Olof Gullö, Musik- och medieproduktion

Studierektorer

Folkmusik:

Leif Ottosson

Anna Wikenius


Jazz:

Håkan Goohde Länk till annan webbplats.

Torbjörn Gulz Länk till annan webbplats.


Musik- och medieproduktion:

Eleonor Gislason Ferrari

Peter Schyborger


Folkmusik

Institutionen bedriver utbildning inom svensk folkmusik och i folk- och konstmusik från andra kulturer. Cirka 40 studenter är knutna till institutionen och utbildar sig inom många olika instrument – fiol, gitarr, röst, qanon, luta, kora, nyckelharpa, mandolin, slagverk, saxofon med flera.

Verksamma vid Institutionen för folkmusik

Jazz

Institutionen för jazz bedriver utbildning inom olika genrer som jazz, pop, rock, latin och fri improvisation. Studenterna förbereds för en yrkesverksamhet som musiker, kompositörer/låtskrivare, konsert- och skivproducenter, arrangörer, egna företagare, teater- och studiomusiker, lärare på kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor.

Verksamma vid Institutionen för jazz

Musik- och medieproduktion

Institutionen för musik- och medieproduktion erbjuder utbildningsprogram inom musik- och mediaproduktion, där tyngdpunkten vilar på musik i samverkan med andra medier så som tv, film, dataspel och andra interaktiva medier. De ger även kurser inom musikproduktion, notskrivning, videoproduktion och filmmusik till andra utbildningsprogram vid KMH.

Verksamma vid Institutionen för musik- och medieproduktion

Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Inom Akademin för musik, pedagogik och samhälle finns KMH:s musiklärarprogram. Studenterna erbjuds fyra profiler mot gymnasieskolans estetiska program: instrument/sång och ensemble, kör, musikteori samt musik- och medieproduktion. Dessutom ger akademin utbildning inom rytmik, musikpedagogik och musikterapi. 

Bemanning, kontaktpersoner

BefattningNamn och länk till kontaktuppgifter
AkademichefAnnika Falthin
StudierektorerLena Lidström
Björg Ollén
Ann-Britt Werner
Susan Yondt

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Bemanning, kontaktpersoner

BefattningNamn och länk till kontaktuppgifter
AkademichefAnna Maria Koziomtzis
InstitutionsföreträdareSven Åberg, Klassisk musik
Kim Hedås, Komposition, dirigering och musikteori
Studierektorer

Klassisk musik:
Karin Hjertzell, Klassiska kandidatprogrammet, inklusive Edsberg
Johan Fröst, Klassiska masterprogrammet, Inklusive Edsberg
Gabriella Sjöström, Kandidat- och masterprogrammen i kyrkomusik
Ann Wallström, Kandidatprogrammet i tidig musik

Komposition, dirigering och musikteori:

Mattias Sköld Länk till annan webbplats., komposition

Gabriella Sjöström, dirigering

Anders Sjögren, musikteori

Klassisk musik

Institutionen för klassisk musik är KMH:s största institution. Cirka 280 studenter är knutna till institutionen, som utbildar inom sång och samtliga instrument i den västerländska klassiska traditionen. Institutionen ansvarar också för utbildningsprogram i kyrkomusik, tidig musik och pianostämning.

Verksamma vid Institutionen för klassisk musik

Komposition, dirigering och musikteori

Med cirka 50 studenter är institutionen Sveriges största centrum för högskoleutbildning inom komposition, dirigering och musikteori. Studenterna i komposition utbildar sig inom västerländsk konstmusik, elektroakustisk musik, jazz och filmmusik. Dirigentstudenterna profilerar sig inom kör- respektive orkesterdirigering.

Verksamma vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori