Akademier, institutioner

Om hur KMH:s tre akademier leds och är organiserade. Kontaktuppgifter till akademier och institutioner, samt länkar till förteckningar över medarbetare verksamma inom institutionerna.

Akademichefen har övergripande ansvar för all verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö, personal och studenter inom akademien och dess institutioner. Akademicheferna samarbetar nära sin akademis konstnärliga/vetenskapliga företrädare vad gäller kvalitetsutvecklingen, och ingår i rektors ledningsråd. Vid varje akademi finns en ställföreträdande akademichef.

Institutionernas konstnärliga/vetenskapliga företrädare, KVF, har ansvar och mandat att vidareutveckla institutionens ämnesområden, och får därmed konstnärligt och/eller vetenskapligt och pedagogiskt specialansvar. KVF delar även utvecklingsansvaret inom akademin med akademichef och studierektorer-

Studierektorerna ansvarar för programsamordning, planering av kurser, uppföljning av resultat, institutionens schemaläggning, kontakt och uppföljning med studenter. Studierektorerna har även ansvar för planering och genomförande av antagning och hantering av kursplaner, kursguider och kursvärderingar.

Akademin för folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Bemanning och kontaktpersoner

Table description
Befattning
Namn och länk till kontaktuppgifter
AkademichefBo Westman
Stf akademichefOla Bengtsson
Konstnärliga/vetenskapliga företrädare

Susanne Rosenberg, Folkmusik

Joakim Milder, Jazz

Jan-Olof Gullö, Musik- och medieproduktion

Studierektorer

Folkmusik:
Leif Ottosson
Olof Misgeld 


Jazz:
Ola Bengtsson
Stefan Grahn  


Musik- och medieproduktion:

Eleonor Gislason Ferrari
Peter Schyborger
Robert Åkerman

Folkmusik

Institutionen bedriver utbildning inom svensk folkmusik och i folk- och konstmusik från andra kulturer. Cirka 40 studenter är knutna till institutionen och utbildar sig inom många olika instrument – fiol, gitarr, röst, qanon, luta, kora, nyckelharpa, mandolin, slagverk, saxofon med flera.

Verksamma vid Institutionen för folkmusik

Jazz

Institutionen för jazz bedriver utbildning inom olika genrer som jazz, pop, rock, latin och fri improvisation. Studenterna förbereds för en yrkesverksamhet som musiker, kompositörer/låtskrivare, konsert- och skivproducenter, arrangörer, egna företagare, teater- och studiomusiker, lärare på kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor.

Verksamma vid Institutionen för jazz

Musik- och medieproduktion

Institutionen för musik- och medieproduktion erbjuder utbildningsprogram inom musik- och mediaproduktion, där tyngdpunkten vilar på musik i samverkan med andra medier så som tv, film, dataspel och andra interaktiva medier. De ger även kurser inom musikproduktion, notskrivning, videoproduktion och filmmusik till andra utbildningsprogram vid KMH.

Verksamma vid Institutionen för musik- och medieproduktion

Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Inom Akademin för musik, pedagogik och samhälle finns KMH:s musiklärarprogram. Studenterna erbjuds fyra profiler mot gymnasieskolans estetiska program: instrument/sång och ensemble, kör, musikteori samt musik- och medieproduktion. Dessutom ger akademin utbildning inom rytmik, musikpedagogik och musikterapi. 

Akademins bemanning, kontaktpersoner

Table description

Befattning

Namn och länk till kontaktuppgifter

Akademichef

Per-Henrik Holgersson

Stf akademichef

Ronny Lindeborg

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Erkki Huovinen

Studierektorer

Lena Lidström
Björg Ollén
Mikael Persson

Verksamma vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Akademins bemanning, kontaktpersoner

Table description

Befattning

Namn och länk till kontaktuppgifter

Akademichef

Anna Maria Koziomtzis

Stf akademichef

Anders Sjögren

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Erik Lanninger, Klassisk musik
Karin Rehnqvist, Komposition, dirigering och musikteori

Studierektorer

Klassisk musik:
Karin Hjertzell, kandidatprogram
Johan Fröst, masterprogram
Ann Wallström, masterprogram, fristående kurser
Joakim Anterot, kandidatprogram, fristående kurser
Mats Widlund, Edsberg


Komposition, dirigering och musikteori:
Mattias Petersson, komposition
Anders Sjögren, dirigering samt musikteori

Klassisk musik

Institutionen för klassisk musik är KMH:s största institution. Cirka 280 studenter är knutna till institutionen, som utbildar inom sång och samtliga instrument i den västerländska klassiska traditionen. Institutionen ansvarar också för utbildningsprogram i kyrkomusik, tidig musik, Vocal Coach och pianostämning.

Verksamma vid Institutionen för klassisk musik

Komposition, dirigering och musikteori

Med cirka 50 studenter är institutionen Sveriges största centrum för högskoleutbildning inom komposition, dirigering och musikteori. Studenterna i komposition utbildar sig inom västerländsk konstmusik, elektroakustisk musik, jazz och filmmusik. Dirigentstudenterna profilerar sig inom kör- respektive orkesterdirigering.

Verksamma vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori