Organisationens struktur

Styrelsen beslutar i frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. KMH:s ledning består av rektor, prorektor och högskoledirektör, som ansvarar för just ledning av verksamheten. Sedan 1 juli 2018 organiseras KMH i tre akademier, förvaltning och högskolebibliotek.

Här når du korta beskrivningar av KMH:s styrelse, ledning och de olika organisatoriska enheterna på förvaltning och akademier.

Högskolestyrelse

Ledning

Akademier och institutioner

Högskolebiblioteket och förvaltningsavdelningar