Organisationsutveckling

1 juli 2018 är den nya institutionsstrukturen på plats. Organisationsöversynen är ett initiativ av högskolestyrelsen, som också har beslutat om de förändringar som nu genomförs.

Högskolestyrelsen beslutade 21 april 2017 om ny organisation. De sex institutionerna ingår från och med läsåret 18/19 ingå i tre nya akademier:

  • Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion
  • Akademin för musik, pedagogik och samhälle
  • Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Styrelsens beslutPDF

Bemanning

Skriv tabellbeskrivning här

Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion

Akademichef

Bo Westman

Stf akademichef

Ola Bengtsson

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Susanne Rosenberg, Folkmusik

Joakim Milder, Jazz
Jan-Olof Gullö, Musik- och medieproduktion

Studierektorer

Folkmusik:

Gunnel Mauritzson

Olof Misgeld

 

Jazz:
Ola Bengtsson
Stefan Grahn

 

Musik- och medieproduktion:
Peter Schyborger
Robert Åkerman

Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Akademichef

Per-Henrik Holgersson

Stf akademichef

Ronny Lindeborg

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Erkki Huovinen

Studierektorer

Lena Lidström

Björg Ollén
Incca Rasmusson

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Akademichef

Anna Maria Koziomtzis

Stf akademichef

Anders Sjögren

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Erik Lanninger, Klassisk musik
Karin Rehnqvist, Komposition, dirigering och musikteori

Studierektorer

Klassisk musik:

Karin Hjertzell

Johan Fröst
Ann Wallström
Joakim Anterot
Mats Widlund

 

Komposition, dirigering och musikteori:
Mattias Petersson
Johanna Roll
Anders Sjögren

Tidplan

Under läsåret 17/18 har den nya organisationen implementerats. I implementeringsgruppen ingår högskoledirektör Peter Liljenstolpe, planeringschef Nina Cajhamre och personalchef Gabriella Civalero.

Tidplan för införande av ny organisationPDF

Relaterad kontakt