Planering, uppföljning

Här beskriver vi KMH:s process kring verksamhetsplanering och uppföljning.

Verksamhetsplanering är den styrmodell vi använder på KMH. Den har sin grund i den statliga förvaltningsmodellen, den statliga budgetprocessen och den statliga värdegrunden. Syftet med styrmodellen är att skapa ett tydligt fokus i organisationen, samt att öka förståelsen för det uppdrag vi har fått av regeringen och för organisationens vision. 

Visionen manifesteras i långsiktiga planer för de strategiska områdena.

Vision, strategi och långsiktiga planer

I verksamhetsplanen för det kommande året bryts dessa sedan ned till uppföljningsbara delmål. Till delmålen kopplas uppdrag till akademier och förvaltning, och en medelsfördelning som ska spegla uppdraget.

Vid årets slut ska verksamhetsplanen följas upp och en årsredovisning ska upprättas. Årsredovisningen ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet.

Årscykel för verksamhetsplaneringens process

  • Januari-februari: Årsredovisning och resultatredovisning av ekonomi
  • Mars-april: Verksamhetsuppföljning
  • Maj-september: Planeringsdialoger
  • Oktober: Uppdragsformulering
  • November: Verksamhetsplan kommande år och uppdragsbeskrivning beslutas
  • November-december: Budgetarbete
Illustration av VP-arbetets årscykel.

Verksamhetsplanering 2019

Verksamhetsplaner

Relaterad kontakt