Strategi 2021-2026

KMH:s nu gällande strategi avser perioden 2018–2020. Arbetet med att ta fram en ny strategi för kommande sex år påbörjas under 2020.

Resultaten från de olika analyserna kommer att publiceras på denna sida allt eftersom de sammanställts.

Gården mellan KMH:s bibliotek och hus 4. Foto: Mira Åkerman.

Planering och genomförande

Strategidokumentet är en del av vår modell för verksamhetsstyrning. Det fastställer vilka strategiska områden vi ska prioritera och vilka frågor vi ska jobba med under den kommande strategiperioden.

Arbetet med att ta fram vår nya strategi leds av rektor. Arbetet kommer att ske i olika steg och inkluderar en omvärldsanalys, en nulägesanalys och en målanalys.

  • Omvärldsanalysen görs av en extern part.
  • Nulägesanalysen görs genom att samtliga medarbetare träffas i workshop-form för att diskutera KMH:s styrkor, svagheter, möjligheter och risker.
  • Målanalys görs genom diskussioner i rektors ledningsråd.

Nulägesanalysen kommer att göras under februari och mars månad genom att rektor bjuder in medarbetare till workshops. Samtliga medarbetare kommer att få möjlighet att delta. Några medarbetare får flera inbjudningar om de ingår i de nämnder och grupper som kommer att delta.

Tids- och aktivitetsplan för strategiarbetet

Resultat från strategiworkshoppar

finns på sidan för Strategi 2021-2026 på Moodlelänk till annan webbplats (KMH:s virtuella rum, kräver inloggning)

Dina synpunkter är viktiga!

Du är välkommen att när som helst under processen lämna dina synpunkter och förslag när det gäller strategins innehåll och arbetet med den.

Lämna dina synpunkter i detta formulär.

Dina bidrag är alltid värdefulla och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

Relaterad kontakt