Lämna synpunkter i arbetet med KMH:s strategi 2021-2026

KMH sätter stort värde på synpunkter och förslag från alla anställda och studenter.

Lämna gärna dina synpunkter i detta formulär så kommer rektor och strategiansvariga att få ta del av dem.

Personuppgifter
Personuppgifter
Relaterad kontakt