Uppdrag

KMH:s uppdrag är att anordna högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdet musik. Vi har även särskilda åtaganden som är att ordna utbildning av pianostämmare, dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev.

Regleringsbreven går att hitta i Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets webbplats. KMH:s verksamhet regleras i följande brev:

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolorlänk till annan webbplats

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholmlänk till annan webbplats

Verksamheten lyder även under högskolelagen och högskoleförordningen, som finns publicerade i Regeringskansliets rättsdatabas.

Högskolelagenlänk till annan webbplats

Högskoleförordningenlänk till annan webbplats

Relaterad kontakt