Pedagogiskt forum:
Bedömning av självständiga arbeten

Lektor Johan Fröst, Institutionen för klassisk musik, och Lektor Klas Nevrin, Institutionen för jazz.

Tid: Måndag 23 oktober kl. 15:15-17:00
Plats: Sal 1E207

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna. De ska bidra kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling för alla lärare – professorer, lektorer, adjunkter, timlärare och övriga lärare.

Som ordf. i Pedagogiskt forum alternerar Erik Lanninger, UF-nämndens ordförande och Torbjörn Gulz, UF-nämndens vice ordförande.

Kontaktperson

Annika Åkerblom, forskningshandläggare
annika.akerblom@kmh.se