Introduktionsvecka nya studenter /
Introductory week new students

Vecka 35, 26-30 augusti, är introduktionsvecka för nya studenter. Viktig och matnyttig information om praktiska frågor och formaliteter, varvas med rundvandringar, workshops och andra trevligheter – missa inte!

26-30 August we have an introductory week for all new students at KMH. Important and useful information on practical issues and formalities, interspersed with campus tours, workshops and other nice things—don't miss out!

Introduktionsveckan består av tre dagar som är gemensamma för alla nya studenter. Därefter följer två dagar med olika aktiviteter beroende på vilken av KMH:s tre akademier du kommer att tillhöra.

The introduction week consists of three days for all new students. This is followed by two days with different activities depending on which of the three Academies at KMH you will belong to.

Preliminärt program / Preliminary programme

Med reservation för ändringar.
Subject to change.

Måndag 26 augusti / Monday 26 August

Skriv tabellbeskrivning här

Tid / Time

Aktivitet / Activity

11.00-12.30

Utdelning av passerkort, ansvarsförbindelse, ID-kontroll
Handing out keycards, contingent liability, ID verification

13.00-14.00

Rektor och studentkår hälsar alla nya studenter välkomna
Vice Chancellor and Student Union welcomes all new students

14.30-16.00

Rundvandringar på campus
Tours of campus

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Contingent liability and consent, handling of personal data

Tisdag 27 augusti / Tuesday 27 August

Skriv tabellbeskrivning här

Tid / Time

Aktivitet

Activity in English

9.00-9.45

IT informerar

General information. Rooms and booking in TimeEdit.

10.00-10.45

Allmän information. Lokaler, bokning i TimeEdit

IT information

11.00-11.45

Praktisk information. Om studier på högskola.

Practical information. About college studies.

13.00-14.00

Studenthälsan informerar
eller
Biblioteket informerar

Information from the External Relations Office and the Production Office

14.30-15.30

Samverkansavdelningen och Produktionsavdelningen informerar

eller
Studenthälsan informerar

Information from the Library

16.00-17.00

Biblioteket informerar
eller
Samverkansavdelningen och Produktionsavdelningen informerar

Information from the Student health care

Onsdag 28 augusti / Wednesday 28 August

Skriv tabellbeskrivning här

Tid / Time

Aktivitet

Activity in English

9.00-10.00

Slagverksworkshop
eller
Musikquiz

Choir workshop

10.15-11.15

Musikquiz
eller
Körworkshop

Percussion workshop

11.30-12.30

Körworkshop
eller
Slagverksworkshop

Music quiz

13.00-17.00

Gemensamma aktiviteter med KMH:s studentkår KMS

Joint activities arranged by KMS, the KMH student union

Torsdag och fredag, 29-30 augusti / Thursday and Friday 29-30 August

Aktiviteter med din akademi.
Activities arranged by your Academy.

Relaterad kontakt