Högre seminarium med Eva Bojner Horwitz

Musikens roll i samhället – ett hållbart hälsogrepp.

Tid: kl 15.15 torsdag 28 november

Plats: 1E207

Musikens roll i samhället – ett hållbart hälsogrepp

På vilket sätt kan skapande verksamheter bidra till att stärka och förbättra folkhälsan? Hur kan vi på KMH driva utvecklingen framåt och hur skall vi få bukt med den ökade stressrelaterade ohälsan? Vilka effekter och synergier kan våra skapande aktiviteter föra med sig?

Om Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle, KMH. Hon är även docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin och konstnärliga aktiviteter såsom musik, dans och teater.

Eva är förankrad i tvärvetenskaplig forskning, har doktorander, författat vetenskapliga artiklar, bokkapitel och böcker. I utgivningen finns till exempel Må bättre av musik, Fibromyalgi på grund av stress?, Kultur för hälsans skull och Kulturhälsoboxen som är en bokserie som representerar områdena musik, dans, teater, film, bild och stillhet. Eva har varit redaktör för Antologin; kultur och hälsa i folkhälsoperspektiv, och författat kapitel till Studentlitteratur, Oxford University Press samt Springer Books. Senast utgivningarna är Humanizing the working environment in health care through music and movement (Springer), Nature and Public health och Handbook of Culture and Public Health (Oxford University Press).

Om KMH:s högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier.

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Studenter, övrig personal och allmänhet som vill delta är välkomna i mån av plats, men ombeds kontakta Henrik Frisk i god tid, se nedan.

Om högre seminarium på Moodlelänk till annan webbplats

Relaterad kontakt