Symposium: Konstnärlig forskning med genomslag

Vetenskapsrådet bjuder in KMH:s forskare till ett symposium i samarbete med KMH, Konstex, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola.

Tid: 20 november

Plats: 9.30-17.15 Konstfack, från kl. 18.00 KMH

Temat för symposiet är den konstnärliga forskningens genomslag. Syftet är att lyfta fram exempel som speglar den konstnärliga forskningens bredd, samt att diskutera frågor om hur den sprids och vad som händer med forskningsresultaten.

Var och hur blir den konstnärliga forskningen bedömd och refererad till – såväl inom fältet som av andra aktörer? Vilken typ av genomslag är relevant och intressant för den konstnärliga forskningen?

Finns det några andra sammanhang än de befintliga där genomslaget borde ske, och vad kan fältets aktörer göra för att främja att forskningen sprids?

En fråga det är angeläget att diskutera handlar om hur genomslaget bäst ska mätas och bedömas, samt vad kvalitet inom konstnärlig forskning egentligen är.

Symposiet är i huvudsak på engelska. De bekräftade presentatörerna är Erling Björgvinsson, Katarina Bonnevier, Cristina Caprioli, Susanne Jaresand, Cecilia Hultberg, Anna Linder, Hanna Nordenhök, Clemens Thornquist, Maria Zennström, Stefan Östersjö, Emma Kihl och Magnus Bärtås. Ett fullständigt program kommer finnas tillgängligt på VR:s hemsida i oktober.

Under kvällen på Kungliga Musikhögskolan kommer följande personer bjuda på framföranden: Annette Arlander, Susanne Rosenberg, Kim Hedås, Wilhelm Carlsson, Rebecca Hilton, Klas Nevrin, Cecilia Ziliacus och Ester Martin Bergsmark.

Symposiet riktar sig till verksamma forskare och är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, KMH, Konstex, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola.

För frågor: kontakta Joar Skott på Vetenskapsrådet: joar.skott@vr.se

Anmäl dig via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om symposiet på Vetenskapsrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad kontakt