Högre seminarium med Patrik Juslin

Musik och känslor: en bok, en utmaning. Patrik Juslin, professor i psykologi vid Uppsala universitet, presenterar utdrag ur sin nya bok.

Tid: kl 15.15 torsdag 7 maj

Plats: 1E207

Under detta föredrag kommer Patrik Juslin att presentera utdrag ur sin nya bok, Musical Emotions Explained (publicerad av Oxford University Press, 2019), som är resultatet av 20 års strävan efter att reda ut mysterierna kring våra reaktioner på musik.

  • Kan musik verkligen väcka känslor?
  • I så fall, vilka känslor?
  • Varför reagerar lyssnare med olika känslor på samma stycke musik?
  • Är känslor upplevda i samband med musik annorlunda från andra känslor?
  • Hur är estetisk bedömning kopplad till känslor?
  • Varför reagerar vi på fiktiva händelser som om det vore verkliga, trots att vi vet att de inte är det?

Baserat på sin forskning kommer Juslin att visa hur psykologiska mekanismer från vårt evolutionära ursprung samverkar med mening i musik på flera olika nivåer i hjärnan, för att på så vis väcka en rad olika affektiva tillstånd – alltifrån enkla reflexer till komplexa estetiska
emotioner.

Han kommer även att beröra hur denna kunskap skulle kunna bidra till träningen av musiker och musikterapeuter - förutsatt att vi antar utmaningen att omvandla vetenskapliga teorier till effektiva interventioner och undervisningsmetoder.

Patrik N. Juslin är professor i psykologi vid Uppsala Universitet, där han leder universitetets forskning och undervisning inom området musikpsykologi. Hans forskning har i hög grad fokuserat på perception och upplevelse av ljud i musik och tal, särskilt i relation till känslor. Han har även genomfört studier rörande musikutförande, musikutbildning, musik och hälsa samt musikalisk estetik.

Juslin har redigerat antologin Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications (OUP, 2010), och har även arbetat professionellt som
gitarrist.

Om KMH:s högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier.

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Studenter, övrig personal och allmänhet som vill delta är välkomna i mån av plats, men ombeds kontakta Henrik Frisk i god tid, se nedan.

Om högre seminarium på Moodlelänk till annan webbplats

Relaterad kontakt