Underhållsarbete i Moodle

Tisdagen den 26 maj kommer underhållsarbete av Moodle (KMH:s virtuella rum) att genomföras. Bland annat kommer kursrum för läsåret 2020/21 att skapas.

Planera för att systemet inte kommer att vara tillgängligt under dagen. Spara material eller filer som du kommer behöva nå lokalt på din dator. Alla virtuella rum och allt material kommer att följa med uppdateringen.

Kontakta gärna moodlesupport@kmh.se om du har frågor.

Simon Eidenskog
Systemförvaltare Moodle
Utbildnings- och forskningsavdelningen

Relaterad kontakt