Introduktionsvecka / Introductory week

Årets introduktionsvecka är anpassad till den pågående pandemin. Du som är ny student bjuds in till det informationstillfälle som ges för just din utbildning.

This year's introductory week is adapted to the ongoing pandemic. As a new student at KMH you are invited to an information session given for your particular education.

Allmän introduktion

Tid

Utbildning

Måndag 24/8
8.30-13.00

Kandidatprogram klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori samt pianostämmare

Måndag 24/8
12.30-17.00

Masterprogram klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Tisdag 25/8
8.30-13.00

Kandidat- och masterprogram folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Onsdag 26/8
8.30-13.00

Information för engelsktalande studenter, samtliga program, och inresande utbytesstudenter

Onsdag 26/8
12.30-17.00

Ämneslärarprogrammet och KPU

Introduktioner Moodle och Zoom

Parallella pass:

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Rum

Måndag 13.00-13.30
eller
måndag 13.30-14.00

1D221 eller 1E207,
samling i Wallenbergatriet

Tisdag 13.00-13.30
eller
tisdag 13.30-14.00

1D220 eller 1E207,
samling i Wallenbergatriet

Torsdag 11.00-11.30
eller
torsdag 11.30-12.00

Lilla salen eller Nathan Milsteinsalen,
samling i nedanför trappan

General introduction

Time

Programme

Monday 24 August,
8.30-13.00

Bachelor programmes classical music, composition and conducting, and piano tuner

Monday 24 August,
12.30-17.00

Master programmes classical music, composition and conducting

Tuesday 25 August,
8.30-13.00

Bachelor programmes folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Wednesday 26 August,
8.30-13.00

Information for English speaking students, all programmes, and freemovers

Wednesday 26 August,
12.30-17.00

Teacher education programme, KPU

Introductions Moodle and Zoom

Parallell sessions:

Time

Room

Monday 13.00-13.30
or
Monday 13.30-14.00

1D221 or 1E207,
meet up in Wallenbergatriet

Tuesdag 13.00-13.30
or
Tuesdag 13.30-14.00

1D220 or 1E207,
meet up in Wallenbergatriet

Thursday 11.00-11.30
or
Thur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sday 11.30-12.00

Lilla salen or Nathan Milsteinsalen,
meet up below the stairs