IT-underhåll

onsdag den 7 oktober kl. 18.00 – 22.00 genomför IT-avdelningen ett underhållsarbete.

Arbetet medför att nedanstående IT-tjänster (vilka använder SWAMID för inloggning) inte kommer att vara tillgängliga under det aktuella tidsspannet:

NyA

Ladok

Vissa av bibliotekets e-tjänster (som går via EBSCO)

Primula

VFU-portalen

DIVA

Vi hoppas att ovanstående inte ska medföra alltför stor påverkan på er verksamhet och ber om förståelse för detta arbete.

Med vänlig hälsning

IT-avdelningen