Registrering på kurs VT 2021 / Registration for course, spring term 2021

Registrering på kurs/kurser är nödvändig för att du ska få dina betyg, studiemedel från CSN, tillgång till lokaler på KMH, med mera.

Course / Courses registration is necessary if you are to get grades, receive any student grants, have access to KMH premises, and more.

Registreringen är öppen: 11-21 januari 2021

Registration is open: 11-21 January 2021

Vårterminen börjar den 18 januari och du registrerar dig via Ladok mellan den 11 januari och den 21 januari 2021. Efter 21 januari måste du kontakta Studieadministrativa avdelningen för att bli registrerad.

Undantag

 • Om du har rester på någon enstaka kurs som du varit registrerad på tidigare och behöver göra en omregistrering, kan du inte omregistrera dig själv. Prata med din studierektor först och kontakta därefter studiecentrum@kmh.se
 • Om det fattas en kurs som du enligt utbildningsplan ska läsa, kan det bero på att du inte är behörig till den kursen eller att någon valbar kurs inte är inlagd i din studieplan. Kontakta studiecentrum@kmh.se för information.
 • Om du anser att det är något som inte stämmer på dina sidor, ta gärna kontakt med oss på studiecentrum@kmh.se

Registrering

Gå till Ladoks studentgränssnittlänk till annan webbplats

 1. Välj KMH (Royal College of Music) bland tillgängliga lärosäten.
 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord för ditt KMH-konto.
 3. Registrera dig på de kurser du ska gå under våren 2020.

Om det strular med registreringen, hör av dig till oss! studiecentrum@kmh.se

Hälsningar
Studieadministrativa avdelningen

About course registration

Spring term starts 18 January 2021, and you will be able to register online according to instructions below, between 11 January and 21 January, 2021. In order to register for courses after this date, you will have to contact us at the Student Affairs Office.

Exceptions

 • Students that need to re-register for courses they studied previously in order to do make-up assignments, cannot register on their own. Please talk to your director of studies and then contact us at studiecentrum@kmh.se
 • If there are courses missing from your study plan, or if you find anything else out of the ordinary, please contact us for more information at studiecentrum@kmh.se

To register

Go to Ladok studen pages länk till annan webbplats

 1. Chose KMH (Royal College of Music) among available options.
 2. Log in with your KMH account and password.
 3. Register for courses starting Spring term.

If you have any trouble registering, contact us! studiecentrum@kmh.se

Best regards,
Student Affairs Office

Relaterad kontakt