Delta i Riksting för Västerländsk konstmusik!

Vinjett för RIkting, violinist och text: Riksting 2021. FotoMira Åkerman

Riksting för västerländsk konstmusik sätter ljuset på den klassiska musiken.

Riksting för västerländsk konstmusik sätter ljuset på den klassiska musiken.
Den 23 mars 2021 välkomnar vi musiklivets aktörer samt politiker och journalister till ett samtal om en konstart med djupa rötter och förgreningar över hela världen. På grund av pandemin genomförs Rikstinget digitalt mellan kl. 09.00-12.00. Deltagande är kostnadsfritt.

Bakom Riksting för västerländsk konstmusik står Kungl. Musikhögskolan, Kungliga Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst.

Program 2021

09.00 Inledning – Helena Wessman, rektor KMH

09.15 Barns sång - Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien

Susanne Rydén ger en lägesrapport för den nationella rörelsen Sjungande barn.
Att skapa förutsättningar för alla barns tillgång till sin röst och till sång borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Trots det minskar sångens plats i förskola och skola och de estetiska ämnenas utrymme krymper ständigt.

Panelsamtal med Kristina Axén Olin (M), Gunilla Svantorp (S) och Susanne Rydén.
Moderator: Helena Wessman

10.00 Du är sången. Om sången som beredskap – Sofia Lilly Jönsson

Sofia Lilly Jönsson skriver tänkvärda texter om musik, människor, tro och samhälle. Hon frilansar som skribent och musikkritiker och debatterar flitigt i olika medier. I grunden är hon musiker och musiklärare, utbildad vid KMH. Hösten 2019 utkom hon med tankeboken Arosia om människor och musik i Västerås Domkyrka.

10.20 Blåsmusikens framtid - Noomi Hedlund

Det är kris gällande återväxten av blåsmusiker. Den dåliga återväxten av blåsmusiker i Sverige konstaterades nyligen i en stor orkesterundersökning, genomförd av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. När inte alla stämmor kan fyllas leder det i värsta fall till att fritidsorkestrar måste lägga ned sin verksamhet. För de professionella orkestrarna innebär musikerbristen att musiker måste rekryteras från utlandet.

10.30 Musiklivet efter pandemin – Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst

Pandemin blixtbelyser och påskyndar i vissa fall problem med resurser, kompetens och samverkan. Kommer frilanskompetensen finnas kvar efter pandemin? Kommer anslagen att spegla de växande behoven? Var kommer publiken att befinna sig? Och vilka möjligheter har institutionerna att värna sig själva och hela den fria marknad som de samverkar så tätt med?

Panelsamtal med riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner:

  • Christer Nylander (L)
  • Vasiliki Tsouplaki (V)
  • Viktor Wärnick (M)
  • Lawen Redar (S)
  • Per Lodenius (C)
  • Aron Emilsson (SD)
  • Roland Utbult (KD)
  • Pernilla Stålhammar (MP)

Moderator: Noomi Hedlund

11.50 Avslutning – Helena Wessman, rektor KMH


Delta i Rikstinget

Rikstinget för Västerländsk Konstmusik hålls i år digitalt via Zoom.

Delta i Rikstinget här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Rikstingets nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen. Läs mer och anmäl dig på KMH Länk till annan webbplats..se Länk till annan webbplats.