X-Day 2021

Bild föreställande KMH:s klangkupol, från X-day 2019

Gör ditt masterarbete tillsammans med företag, organisation eller kulturinstitution – välkommen till X-day 21 september!

När: Tisdag 21 september kl 12.30-17.30
Var: Kungl. Musikhögskolan

Det finns många fördelar med att göra ditt självständiga arbete i samarbete med en extern part. Förutom värdefulla erfarenheter får du också chansen att:

  • Göra din examenskonsert i en ny miljö
  • Skapa kontakter med framtida arbetsgivare och samarbetspartners som är intresserade av att utforska samma områden som du.
  • Använd dig av ny teknik för att t.ex. samarbeta med musiker som befinner sig på en annan plats eller utforska hur tekniken kan påverka den musikalisk upplevelsen

KMH arbetar aktivt med att bygga upp ett nätverk av företag och organisationer, såväl större aktörer som mindre innovationsbolag samt kultur/musik-institutioner - inom vilka du kan förverkliga din idé.

Tisdag 21 september bjuder vi in forskare och studenter vid KMH att visa upp pågående projekt och samtidigt träffa och lyssna till externa partner som har idéer om samarbetsområden inom musikfältet.

Läs mer om några av våra externa parter

Delta i X-day 2021

Är du intresserad av att vara med på KMH X-day? Boka in den 21 september kl 12.30-17.30 i din kalender. Vi planerar för möjlighet att välja om man vill delta på plats eller digitalt, mer information om det samt detaljerat program skickas ut med inbjudan i augusti.

Vill du visa upp eller prata om din forskning eller ditt studentprojekt, eller har du andra idéer om innehåll? Kontakta koordinator Emilie Lidgard: emilie.lidgard@kmh.se

Välkommen till en mötesplats där vi utforskar nya möjligheter, visar upp vad vi arbetar med och utbyter erfarenheter.

Arrangeras av ESAIM

Dagen arrangeras av ESAIM, ett VINNOVA-finansierat projekt mellan KMH och KTH med syfte att ta fram en metod för konstnärliga exjobb. Årets KMH X-day avslutar projekt ESAIM och vi kommer att presentera projektets resultat som en del av dagen.