X-Day 2021

Bild föreställande KMH:s klangkupol, från X-day 2019

Gör ditt masterarbete tillsammans med företag, organisation eller kulturinstitution – välkommen till X-day 21 september!

När: Tisdag 21 september kl 13.00 - 15.30
Var: Digitalt via Zoom

Det finns många fördelar med att göra ditt självständiga arbete i samarbete med en extern part. Förutom värdefulla erfarenheter får du också chansen att:

  • Göra din examenskonsert i en ny miljö.
  • Skapa kontakter med framtida arbetsgivare och samarbetspartners som är intresserade av att utforska samma områden som du.
  • Använda dig av ny teknik för att till exempel samarbeta med musiker som befinner sig på en annan plats eller utforska hur tekniken kan påverka den musikalisk upplevelsen.

KMH arbetar aktivt med att bygga upp ett nätverk av företag och organisationer, såväl större aktörer som mindre innovationsbolag samt kultur/musik-institutioner - inom vilka du kan förverkliga din idé.

Tisdag 21 september bjuder vi in forskare och studenter vid KMH att visa upp pågående projekt och samtidigt träffa och lyssna till externa partner som har idéer om samarbetsområden inom musikfältet.

Program och mer information om X-day 2021

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Läs mer om några av våra externa parter

Arrangeras av ESAIM

Dagen arrangeras av ESAIM, ett VINNOVA-finansierat projekt mellan KMH och KTH med syfte att ta fram en metod för konstnärliga exjobb. Årets KMH X-day avslutar projekt ESAIM och vi kommer att presentera projektets resultat som en del av dagen.