Improvisation med David Dolan

David Dolan

Prof. David Dolan undervisar på Guildhall School of Music & Drama i London och besöker KMH för ett improvisationsprojekt. Utöver workshops med de klassiska studenterna så är alla studenter och lärare på KMH inbjudna till ett seminarium där David berättar om sina tankar, erfarenheter och forskning kring klassisk improvisation.

David Dolan Länk till annan webbplats. är professor i klassisk solo- och kammarmusikimprovisation på Guildhall School of Music and Drama i London där han är chef för Centre for Creative Performance and Classical Improvisation.

David har lång erfarenhet av undervisning och forskning i klassisk improvisation och är en välrenommerad gästlärare runt om i världen, bland annat på Yehudi Menuhin School.

Kontakten med David Dolan har skett genom KMH:s medverkan i METRIC Länk till annan webbplats., ett nätverk mellan ett flertal europeiska musikhögskolor med ambitionen att modernisera högre musikutbildning genom improvisation.

Improvisational state of mind – getting there and applying it on performance" Seminarium med prof. David Dolan, Guildhall School of Music & Drama

När: Tisdag 7/9 kl 15.15 – 17.00

Plats: Nathan Milsteinsalen / Live via zoom

Anslut till zoommötet Länk till annan webbplats. Lösenord: 933933

Öppen workshop med studenter från institutionen för klassisk musik

När: Onsdag 8/9 kl 9.00-10.30 eller 10.45-12.15

Var: Nathan Milsteinsalen

På grund av rådande restriktioner är antalet platser begränsade. Önskar ni delta i seminariet eller workshopen på plats, vänligen kontakta Arne Forsén.

Inspelningade workshops och seminarium kommer att läggas ut på det gemensamma Moodlerummet improvisation på KMH. Länk till annan webbplats.

Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.